De publieke tribune trekt met presentator Coen Verbraak het land in om samen met betrokken burgers in gesprek te gaan over verschillende kwesties die momenteel spelen. Kwesties die de samenleving verdelen en die een beroep doen op het vermogen om tot een goede dialoog te komen. Aan tafel zitten bestuurders, politici en deskundigen, de mensen die verantwoordelijkheid dragen. Gezamenlijk wordt er gezocht naar antwoorden.

afleveringen