'Belangrijk, en iets waar we nog meer mee kunnen en ook gaan doen', dat schrijft minister Hugo de Jonge op zijn sociale media naar aanleiding van onze serie In de Leeuwenhoek en de bijbehorende gespreksavonden.

'Een bijzondere serie'

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was zelf een van de gasten in de documentaireserie. Adelheid Roosen en Hugo Borst nodigden de Jonge in het verpleeghuis in Rotterdam uit om een middag te komen schilderen. In de vierde en laatste aflevering van wat hij 'een bijzondere serie' noemt, zie je hoe de minister in gesprek gaat over onder andere de aandacht voor mantelzorgers van iemand die naar een verpleeghuis gaat. 'Mantelzorgers hebben het daar vaak heel moeilijk mee en het ontbreekt hen soms aan begeleiding en geestelijke bijstand', concludeert De Jonge.  

'Daar gaan we mee aan de slag'

En hoe nu verder, na de serie en de gespreksavonden? De minister laat op zijn sociale media weten: 'In ons programma 'Thuis in het verpleeghuis' staat opgenomen dat psychosociale ondersteuning onderdeel moet zijn van de zorg die geboden wordt. En dat verwanten betrokken moeten blijven bij het leven van de verpleeghuisbewoner. Als de mantelzorger zich gesteund weet, heeft dat ook zijn positieve weerslag op het welzijn van de verpleeghuisbewoner. Daar gaan we mee aan de slag.'

We blijven de ontwikkelingen volgen.