Op deze pagina vind je voorbeelden van de HUMAN huisstijl en alle elementen om de huisstijl zelf toe te passen zoals het logo, de kleuren en de titelbalken.

Heb je vragen, neem dan contact op met de afdeling Publiek & Marketing van HUMAN via huisstijl@human.nl.

Download hier de volledige huisstijlgids.

Huisstijl

Het logo van HUMAN ontstaat door het schrijven van HVMΛN in plaats van HUMAN. Het is een referentie naar de oorsprong van ons schrift, het Latijnse alfabet. We schrijven in het logo de ‘U’ als een ‘V’ en de ‘A’ als de ‘Λ’, de Griekse letter lambda. Dit is ook een referentie naar de klassieke oudheid als fundament van ons denken.

Deze manier van schrijven is alleen bedoeld voor het logo. De schrijfwijze van programmatitels ed. is te vinden in de HUMAN schrijfwijzer.

Het logo is aan de boven en onderkant voorzien van een lijnenspel. Het begint en eindigt altijd met een rode lijn. Dit geld ook voor andere communicatie onderdelen. Hier worden belangrijke boodschappen ingesloten met een rode lijn boven en onder.

Het is belangrijk dat we een consequente schrijfwijze handhaven in alle uitingen op onze website, social media, in nieuwsbrieven, persberichten en in print. In de schrijfwijzer staan alle afspraken op een rijtje. Over leestekens, accenten, afkortingen, bronvermelding en alles wat je verder moet weten.

Vragen over hoe we bepaalde woorden schrijven? En kon je niet in onze Schrijfwijzer, ons Stijlboek, OnzeTaal.nl of woordenlijst.org het antwoord vinden, of een onbevredigend antwoord? Mail de Taalcommissie, via Jules.

Het lettertype van HUMAN is Bureau Grot Book en Light. De keuze voor één van de twee varianten van het lettertype is afhankelijk van de situatie.

Bureau Grot Book
We gebruiken dit lettertype voor namen, koppen, programmatitels en korte teksten, ondertitels in artikelen en persberichten, hashtags en urls (nooit langer dan 140 tekens).

Bureau Grot Light
Deze letter is iets dunner en wordt vooral gebruikt voor lopende teksten.

Shadows, softe borders, onnodige tierelantijnen, transparanten of 3d-elementen zijn niet toegestaan. We gebruiken heldere kleuren, er wordt geen verloop (gradiënt) toegepast. Programmatitels of andere teksten worden in geen geval volledig in kapitalen geschreven.

Let op
Nieuwe benamingen fontstyles Bureau Grot. Graag opnieuw downloaden en eventueel oude lettertypes van computer verwijderen. Bureau Grot Book (voor koppen) Bureau Grot Light (voor lopende tekst)

Hoofdkleur
De huisstijl van HUMAN is veelkleurig. Er zijn zes hoofdkleuren en acht subkleuren. Van de zes hoofdkleuren zijn oranje, de kleur van het humanisme, en blauwgroen, het meest dominant.

Kleurgebruik
De veelkleurigheid van de huisstijl van HUMAN laten we terugkomen in alle communicatie-uitingen. Vormgeving van deze uitingen maken altijd een dynamische combinatie van meerdere kleuren waarbinnen minimaal een (1) hoofdkleur dominant is. Subkleuren mogen alleen secundair worden gebruikt.

Het uitgangspunt bij de HUMAN-huisstijl is helderheid. We willen dat HUMAN een frisse uitstraling heeft. Het is daarom belangrijk dat we heldere kleuren gebruiken en geen verloop (gradiënt) toevoegen.

Hoofdkleuren

HUMAN Subkleuren

Bij het gebruik van een smalle kleurbalk geen wit links, maar aflopend gebruiken. Breedte van de balk dan twee keer zo groot als de marges link en rechts van het tekst blok rechts ervan. Bij gebruik: human.nl/wordvriend Rechts uitlijnen, ook hier een rode streep onder als afsluiter.

Bij het gebruik van een brede kleurbalk wel wit links, niet aflopend gebruiken. Breedte van de marge is gelijk aan de marges van tekstblok tot aan de kleurbalk, links en rechts.

Kleuren kunnen wisselen volgens het kleurenpalet. Er moet altijd minimaal een (1) hoofdkleur dominant aanwezig zijn in de combinatie van kleuren.

Programmavormgeving

In de vormgeving van de programma’s van HUMAN dient de huisstijl van HUMAN terug te komen. HUMAN maakt onderscheid tussen drie types programma’s, met bijbehorende richtlijnen voor de vormgeving. Het type programma’s varieert in de mate van het belang van artistieke vrijheid door de auteur/maker.

Formats HUMAN

Zoals Medialogica, De Publieke Tribune, De Vloer op, De Staat van het Klimaat

Hiervoor geldt dat de programmavormgeving altijd volledig moet worden gemaakt volgens de huisstijl van HUMAN, zie verderop in deze huisstijlgids. Hier zijn heldere richtlijnen (qua lettertype, kleur en vorm) omschreven voor de leader, titels en aftiteling.

De Publieke Tribune

Het Filosofisch Kwintet

Dus ik volg

Documentaireseries

Zoals In De Leeuwenhoek, Schuldig, Thuis op Zuid

Hiervoor geldt dat de programmavormgeving in principe moet worden gemaakt volgens de huisstijl van HUMAN. Indien de producent/maker vindt dat hij/zij hiervan moet afwijken dan doet hij/zij minimaal twee maanden voorafgaand aan de publicatie-/uitzenddatum van de productie een concreet voorstel voor de afwijkende programmavormgeving. Minimale vereisten volgens de HUMAN-huisstijl die hierin moeten zijn opgenomen zijn lettertype, hoofdkleuren van HUMAN en de aftiteling volgens de stijlgids van HUMAN.

Vrijdenkers

Thuis op Zuid

Auteursfilms/ stand-alone films

Zoals 2Docs, Teledocs, Vrouwen van Venserpolder, Wolkenzusje, Holwerd aan Zee, Sidik en de Panter, Samen, Goede Buren, Moeder aan de Lijn

Bij voorkeur wordt de programmavormgeving in lijn met de huisstijl van HUMAN aangeleverd. Gezien het artistieke karakter van deze producties heeft de producent meer vrijheid om vormgeving in het programma aan te passen aan de inhoud. Minimale vereiste voor de vormgeving zijn de richtlijnen m.b.t. het lettertype van HUMAN. Dringend wordt verzocht de schrijfwijze van titels en de (primaire) kleuren van HUMAN in de programmavormgeving toe te passen.

2Doc: Holwerd aan Zee

2Doc: Zie je me? Hoor je me?

Auteursfilms/ stand-alone films

Voor alle producties geldt:

 • De maker/producent legt minimaal twee maanden voor de publicatie-/uitzenddatum zijn/haar voorstel voor de programmavormgeving voor aan de afdeling marketing van HUMAN.
 • De afspraken over programmavormgeving zijn in het contract met de producent verwerkt.


Schrijfwijze titel (zie ook onze schrijfwijzer)

 • Elke titel begint met een hoofdletter en heeft een hoofdletter aan het begin van elk zelfstandig- en bijvoeglijk naamwoord.
 • Alleen in e-mails en lange testen (zoals beleidsteksten) schrijven we de titels ook cursief. Dit mag ook in lopende teksten bij titels die bestaan uit 1 woord en daardoor in een zin wegvallen.

Idents

Elk HUMAN-programma wordt voorafgegaan en afgesloten door een pre-ident van 3 seconden. Hierin staat op dit moment geen slogan. De ident is onderdeel van de aftiteling die maximaal 30 seconden duurt.

Bij programma’s in samenwerking met VPRO worden speciale HUMAN/VPRO-idents ingezet. 

 • In de leader worden altijd huisstijlelementen van HUMAN gebruikt, zoals omschreven in de richtlijnen programmavormgeving.
 • De titel wordt in de leader altijd in Bureau Grot Book geschreven.
 • Zorg ervoor dat de leader aansluit bij de pre-ident.
 • De leader kan direct volgen op de pre-ident, maar er kan ook met een scène/cold open begonnen worden. Dan heeft het de voorkeur om een titelkaart na de pre-ident te plaatsen.
 • Plaats de titel niet te laat in beeld.
 • Een leader duurt maximaal 15 seconden, bij voorkeur korter.

Begint de leader met een scène of cold open, plaats dan een kaart met de titel van het programma na de pre-ident.

Lettertype

 • Programma: Bureau Grot Book 125-145 px.
 • Aflevering: Bureau Grot Book 65-85 px.
 • De titelkaart sluit aan op de pre-ident.

Titelkaart

We werken met een grid waarbinnen informatie valt zoals titels, hashtags, bronnen en urls in verband met logo’s en ondertiteling.

Lettertype:

 • Naam: Bureau Grot Book 65-85 px.
 • Titel: Bureau Grot Book 35-45 px.
 •  Kan links als rechts gebruikt worden [kijkrichting persoon]

Naamtitel

 • De aftiteling inclusief ident mag niet langer duren dan 30 seconden en wordt altijd getoond naast actief beeld.
 • De aftiteling bestaat uit een vlak aan de rechterkant, waarin de tekst links wordt uitgelijnd.
 • Houd bij de aftiteling rekening met een marge voor de NPO Strap. Download hier een referentie plaatje voor de positie en grootte van de strap (png: 1920x1080). De NPO strap verschijnt op 30 seconden voor het einde van een programma in het geval dat deze eerder is aangeleverd als MXF upload.
 • Tijdens de aftiteling staat de url altijd in beeld, behalve als er vooruitgeblikt wordt naar een volgende aflevering.
Lettertypes
 • Functie: Bureau Grot Book 46-65 px.
 • Naam en Achternaam: Bureau Grot Book 35-55 px.

De vormgeving van de aftiteling sluit aan op de eind-ident.

URL

In de URL van de programmapagina wordt de programmatitel met beginhoofdletters en zonder streepjes geschreven.

 • human.nl/KanaalSociaal
 • human.nl/OverLeven

Aftiteling

Na de aftiteling komt de ident van het logo, voorlopig zonder slogan. Deze ident duurt maximaal 5 seconden.

2Doc en 2Doc Kort