In Dus ik Ben Jr, de juniorversie van het reeds bestaande tv-programma Dus ik Ben, stuurt denkpiloot Borre (11) vanuit zijn denklaboratorium een denktank van dertien kinderen aan. De in totaal acht afleveringen starten elk met een vraag van een van de jonge denkers. Borre stuurt hen vervolgens op pad of raadpleegt zelf ervaringsdeskundigen of filosofen.