René Descartes (1596-1650)

Tv-college door René Gude. Hij volgde in mei 2013 Hans Achterhuis op als Denker des Vaderlands. Hij houdt zich bezig met het populariseren van filosofie.

Durf te Denken

Met die ene formulering staat René Descartes aan de wieg van wat de moderne filosofie wordt genoemd: cogito ergo sum. Ofwel: ik denk, dus ik ben. Dat zinnetje staat voor een nieuwe methode om onszelf en de wereld om ons heen te onderzoeken.
Met Descartes klopt de Verlichting aan de deur; niet blind een overtuiging volgen, maar kritisch nadenken. Durf te twijfelen.

tv-college door René Gude

René Gude (1957) volgde in mei 2013 Hans Achterhuis op als Denker des Vaderlands. Hij houdt zich bezig met het populariseren van filosofie. Gude was hoofdredacteur van Filosofie Magazine en directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerte.
Volkskrantjournaliste Wilma de Rek publiceerde in 2013 het boek Stand-up filosoof; de antwoorden van René Gude waarin de Denker des Vaderlands uitlegt hoe we het met onszelf, met elkaar en met de wereld uithouden.

Gude leert van Descartes hoe hij orde aanbrengt in zijn warrige gedachten door filosofische meditatie. We moeten ons tobben efficiënt maken. Een andere belangrijke nalatenschap van Descartes is de scheiding tussen lichaam en geest. Gude laat zien waarom het nog steeds essentieel is om in ons denken over de mens dit onderscheid te hanteren.