Martin Heidegger (1889-1976)

De vogels hebben vleugels, de vissen hebben vinnen en wij hebben techniek. Heidegger confonteert ons met onze kijk op techniek, zegt Peter Paul Verbeek in zijn tv-college.

Durf te Denken

 In de vijf tv-colleges van Durf te Denken spreken vooraanstaande Nederlandse filosofen over de actuele betekenis van grote denkers. In het tv-college legt Peter-Paul Verbeek uit dat Heidegger (1889-1976) mensen confronteerde met een aparte kijk op techniek. Tegenwoordige leven we met smartphones, auto's en brillen, ons zijn is onlosmakelijk verbonden met techniek. Hoe moeten we denken over de rol van techniek in ons leven?

tv-college door Peter-Paul Verbeek

Heideggers taal helpt ons om beter te begrijpen wat er op het spel staat. Tegenwoordig is een leven zonder smartphones, auto's en brillen niet meer voor te stellen: ons zijn is onlosmakelijk verbonden met techniek, stelt Verbeek. Hoe moeten we denken over de rol van techniek in ons leven en hoe beïnvloedt het ons zijn?

Peter-Paul Verbeek (1970) is hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en voorzitter van de Vakgroep Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente. Hij is president-elect van de Society for Philosophy and Technology en lid van de Raad voor Geesteswetenschappen. Daarnaast is hij lid van De Jonge Akademie (voorzitter van april 2011 – april 2013), en lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen.

Wie en wat is de mens? Martin Heidegger dacht na over het zijn en toonde hoe de betekenis hiervan bepaald wordt door tijdgeest en cultuur.