Karl Marx (1818-1883)

TV-college door Remko van Broekhoven over Karl Marx. Marx legde het fundament voor het socialisme en het communisme.

Durf te Denken

In diskrediet geraakt door de ontwikkeling van het communisme in de twintigste eeuw, duikt het gedachtegoed van Karl Marx door de huidige economische crisis weer veelvuldig op als een ijkpunt om vat te krijgen op maatschappelijke veranderingen.

In zijn 'Parijse Manuscripten' en zijn hoofdwerk 'Het Kapitaal' beschrijft Karl Marx de schrijnende reductie van mens tot productie-eenheid. Voor Marx is de mens een sociaal wezen, en arbeid speelt in sociale relaties een cruciale rol. Maar in het kapitalisme is arbeid ondergeschikt aan winst. Arbeid is niet langer een wezenlijk aspect van de mens, maar de belangrijkste reden van zijn ellende.

Tv-college door Remko van Broekhoven

Remko van Broekhoven (1967) is politiek filosoof en docent aan de School voor Journalistiek. In 2007 verscheen zijn boek 'Staat van Tederheid', over liefde als politieke kracht; in 2011 verscheen 'Verbeter de wereld, begin om half elf', waarin hij idealisme op een realistische manier benadert.
Hij noemt zichzelf geen marxist, alhoewel hij wel delen van Marx' theorieën als inspiratie benut voor zijn eigen denken.