Bertrand Russell (1872-1970)

TV-college door Bas Haring over Bertrand Russell (1872-1970), een van de meest markante en veelzijdige intellectuelen van de twintigste eeuw.

Durf te Denken

Filosoof, wiskundige, essayist, politiek activist en criticaster van religie Bertrand Russell is een van de meest markante en veelzijdige intellectuelen van de twintigste eeuw.

TV-college door Bas Haring

Publieksfilosoof Bas Haring laat aan de hand van Russell zien dat zijn vak niet alleen een vaag vakgebied is. Denkers als Russell proberen volgens hem juist op een haast wiskundige manier te redeneren.
Daarnaast hield Russell zich als essayist en activist intensief bezig met maatschappelijke thema’s. In 1950 won hij de Nobelprijs voor de literatuur. De ‘Geschiedenis van de Westerse filosofie’ is nog steeds een veelgelezen inleiding tot de wijsbegeerte. Zijn pacifisme brengt hem gedurende zijn lange leven meerdere malen in de problemen. Het weerhoudt hem er niet van zijn activiteiten voort te zetten. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog belandt hij vijf maanden in de cel wegens protesten tegen de Britse deelname.
In 1967 organiseert hij met Jean Paul Sartre het eerste zogeheten Russell-tribunaal om mensenrechtenschendingen aan de kaak te stellen. Tot op de dag van vandaag bestaan de Russell-tribunalen nog.

Van geëngageerde filosofen als Russell zouden er in deze tijd meer moeten zijn, vindt Haring. "Hij was bereid om uitgekotst te worden."