Seneca (4 v. Chr. – 65 na Chr.)

Seneca was een stoïcijn, een man van de rede. Het aanvaarden van het lot is typisch voor de leer van deze filosofische stroming, de Stoa. Zijn ideaal is bevrijding van alle hartstochten: apatheia..

Durf te Denken

Seneca’s geschriften getuigen van wat we nu klassiek humanisme noemen. In zijn brieven aan Lucillius prijst hij zijn jonge vriend om zijn menselijke omgang met slaven. Dat toont zijn wijsgerige ontwikkeling, meent Seneca. Je moet met een lager geplaatste omgaan zoals je zelf door een hoger geplaatste behandeld wilt worden. Daarbij is slavernij een relatief begrip. Iemand die formeel geen slaaf is, kan slaaf zijn van zijn ambitie, zijn wellust of zijn angst.

Tv-college door Arjen van Veelen

Arjen van Veelen (Rotterdam, 1980) studeerde klassieke talen en journalistiek & nieuwe media. Hij was docent Grieks en Latijn en werkt nu als redacteur en columnist bij nrc.next.

Hij schreef het veelgeprezen essay 'Een fantastisch Facebookleven in 61 eenvoudige overpeinzingen'. Het vijftig pagina’s tellende essay biedt tips en houvast voor een scherpe social media-strategy. Het is afkomstig uit zijn boek 'Over rusteloosheid' (2010).