Michel Foucault (1926-1984)

'Per slot van rekening, waarom de waarheid? Waarom is men om de waarheid bezorgd, en wel meer dan om zichzelf?' (Michel Foucault, ‘De woorden en de dingen’, 1966.)

Durf te Denken

De Franse filosoof Michel Foucault zoekt de blinde vlekken in het humanisme. In een van zijn belangrijkste boeken, 'De woorden en de dingen' brengt hij het humanisme in crisis met een type kritiek dat niet wil vernietigen, maar openbreken, in de richting van het onverwachte.

De hoofdvraag van het boek is: hoe denkt de mens over zichzelf? En meer specifiek: Hoe denkt de huidige mens over zichzelf, en hoe is dat denken ontstaan?

Tv-college door Henk Oosterling

Henk Oosterling is docent filosofie, Kendo Master en directeur van de Rotterdam Skill City Foundation – Rotterdam Vakmanstad. Hij is een voorstander van meer vakmanschap en streeft naar een overgang van multicultureel overleven naar een interculturele samenleving.

Wat tussen mensen gebeurt is maatgevender dan wat in mensen gebeurt. Michel Foucault is een belangrijke inspiratiebron voor Henk Oosterling.