Aristoteles (384-321 v.Chr.)

Tot diep in de Middeleeuwen was de aanduiding 'de filosoof' voldoende om te weten over wie je het had: Aristoteles.

Durf te Denken

Volgens Aristoteles is ons grootste streven om gelukkig te worden. Geluk is echter niet het verwerven van rijkdom of genotzucht, maar goed of deugdelijk handelen. Het gaat hem om het vinden van het juiste midden. Een deugd is dus het midden tussen twee ondeugden. Wat dat midden precies is, hangt af van de omstandigheden. Soms is het laf om hard weg te rennen, maar soms juist heel moedig, bijvoorbeeld als het overwicht van een tegenstander te groot is.

Het vereist volgens Aristoteles een voortreffelijk gevormd karakter en grote kunde om te handelen naar het juiste midden. Hij noemt dit phronèsis: praktische wijsheid.

Tv-college door Ad Verbrugge

Als universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam doceert Ad Verbrugge sociale- en culturele filosofie en filosofie van de economie. Zijn denken is geïnspireerd door Aristoteles, Hegel, Spengler en Heidegger, die hij regelmatig gebruikt om de hedendaagse samenleving te analyseren.

In zijn veelbesproken boek 'Tijd van Onbehagen' (2004) ontleedt hij aan de hand van fenomenen als zinloos geweld en de vorming van Europa de geest van deze tijd. In 2006 was hij de medeoprichter van de spraakmakende vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON), waarvan hij ook thans nog voorzitter is.

Verder is hij singer-songerwriter; najaar 2011 verscheen van zijn hand de cd 'Nightplane'. De laatste jaren werkt hij aan een grote studie over het Westerse moderniseringsproces onder de titel 'Staat van Verwarring'.