Karl Popper (1902-1994)

Hebben wij de ruimte om te leren van onze fouten? Volgens de Oostenrijks-Britse filosoof Karl Popper wel. Sterker: het is een vereiste voor leven in vrijheid. Het is geen schande om van mening te veranderen. Dan wordt je feilbaarheid je kracht. Er komt beweging en je weet: het zou beter kunnen.

Durf te Denken

Kunnen wij leren van onze fouten? Volgens de Oostenrijks-Britse filosoof Karl Popper wel. Sterker nog: het is een vereiste voor leven in vrijheid. Het is geen schande om van mening te veranderen. Zo wordt je feilbaarheid je kracht.
Volgens filosoof Fons Elders, die Karl Popper in de jaren zeventig van de vorige eeuw interviewde, is dit een 'fantastisch educatief principe'. Hij vertelt in deze aflevering waarom Popper hem fascineert en wat we anno 2011 aan deze opvatting hebben.
Fons Elders is oprichter van het Vierwindenhuis, een project dat verband houdt met de theorie van aethos en logos van Popper.

In Poppers filosofie speelt de mogelijkheid van falsificatie een allesbepalende rol. Ideeën, wetten of theorieën moeten altijd openstaan voor kritiek, ook als dat betekent dat ze worden verworpen. Sterker nog: verwerping, en niet bevestiging, is vooruitgang.
In de jaren dertig ziet de joodse Popper hoe Europa buigt voor het fascisme. De Anschluss van Oostenrijk bij Nazi-Duitsland noopt hem te vluchten naar Nieuw-Zeeland. Popper is inmiddels een bekend wetenschapsfilosoof, maar de politieke gebeurtenissen brengen hem ertoe een pleidooi te schrijven voor de open samenleving en vrijheid van denken en spreken. 'The open society and its enemies' is één van de belangrijkste politieke werken van de twintigste eeuw.