Is perfectie een garantie voor geluk?

Alleen maar perfecte mensen

13 november 2016

Is perfectie een garantie voor geluk?

Over gentechnologie: In de toekomst kunnen behalve ziektes ook uiterlijke kenmerken van ongeboren kinderen veranderd worden. Hoever moeten we daarin gaan?

Experiment
Wat hadden jouw ouders bij jou moeten aanpassen als dat indertijd mogelijk was geweest? En welke oneffenheden zou jij willen veranderen aan je kind? Mag het flaporen hebben? Of een overbeet? Tijdens een experiment in het laboratorium van prof. dr. Sjoerd Repping (AMC) krijgen denktankers Manel, Menno, Rui en Chantel de kans om hun perfecte baby te creëren.

Bezoek
Heliomare is een school voor mensen met een handicap. Of met 'dingen' zoals Dave (autisme en ADHD) dat noemt. Hij leidt de denktankers rond en stelt ze voor aan de leerlingen. Ingewikkelde en pijnlijke vragen worden niet uit de weg gegaan. "Als er een pil bestond die je handicap ongedaan zou maken, zou je die dan nemen?" De antwoorden zijn minstens zo openhartig en verrassend. Niets blijkt vanzelfsprekend.

Manal, Menno, Rui, Iris, Quintus, Sofie, Chantel en Thomas vormen Humans Denktank. Zij crossen met chauffeur en filosoof Stine Jensen in een bus door Nederland naar plekken waar ze een glimp van hun toekomst op kunnen vangen. Een toekomst waarover nu besluiten worden genomen en waar de denktankers al een en ander van meemaken. Ze voetballen met robots, vertegenwoordigen een kip in de rechtszaal, creëren hun perfecte baby en eten in het restaurant van de toekomst.

Ervaringen waarmee de denktankers tot verrassende ideeën en adviezen komen over de wereld waarin zij willen leven.

Denktank nodigt de kijker uit tijdens en na de uitzending om actief mee te denken op zapp.nl/denktank.

Met vragen als: Wat zou jij gaan doen als blijkt dat robots veel van ons werk gaan overnemen? Vind jij dat we perfecte kinderen mogen maken als gentechnologie deze mogelijkheden biedt?  Vind jij dat mensen het recht hebben om dieren te doden en te eten?