Wat zou je morgen anders gaan doen als je wist dat je 130 jaar zou worden?

Alleen maar oude mensen

18 december 2016

Verwacht wordt dat binnen nu en 15 jaar mensen op een gezonde manier 130 kunnen worden. Dat betekent gemiddeld zo’n 50 jaar ouder dan nu. Wat zou je met die extra tijd doen? Zou je je leven anders indelen? En moet je dan bijvoorbeeld tot je 95ste doorwerken?

Denktankers Thomas, Chantel, Menno en Sofie gaan naar het laboratorium van Andrea Maier die onderzoek doet naar veroudering. Om te ervaren hoe het voelt om nu ca. 80 jaar te zijn krijgen de denktankers speciale pakken aan waarmee een aantal veelvoorkomende symptomen van ouderdomsziekten worden nagebootst. Zoals trillende handen, vermindering van zicht en gehoor. "Doordat het lichaam veroudert ontstaan er fouten. Als je die kunt repareren dan zou je niet meer, of trager verouderen."

Omdat zo’n pak toch ook niet alles zegt gaan de denktankers vervolgens te rade bij een expert: de 82-jarige oma van Menno en haar koersbalvrienden. Zou zij 130 willen worden?

"Als ik gezond blijf wel. Dan zou ik leuke dingen gaan doen, want misschien hebben wij te weinig genoten van het leven."

Aan het eind van de dag vraagt Stine de denktankers of hen dat wel wat lijkt, 130 jaar worden. Daar zijn ze niet zo zeker van.

Menno: "Waarschijnlijk moet je dan ook heel lang, misschien wel tot je 95ste, doorwerken."

Chantel: "Als het leven langer duurt wordt het misschien wel minder waard."

Sofie: "We willen allemaal wel fit blijven tot we dood gaan, zo lang mogelijk. Alleen die 130 jaar is gewoon een beetje veel."

Manal, Menno, Rui, Iris, Quintus, Sofie, Chantel en Thomas vormen Humans Denktank. Zij crossen met chauffeur en filosoof Stine Jensen in een bus door Nederland naar plekken waar ze een glimp van hun toekomst op kunnen vangen. Een toekomst waarover nu besluiten worden genomen en waar de denktankers al een en ander van meemaken. Ze voetballen met robots, vertegenwoordigen een kip in de rechtszaal, creëren hun perfecte baby en eten in het restaurant van de toekomst.

Ervaringen waarmee de denktankers tot verrassende ideeën en adviezen komen over de wereld waarin zij willen leven.

Denktank nodigt de kijker uit tijdens en na de uitzending om actief mee te denken op zapp.nl/denktank.

Met vragen als: Wat zou jij gaan doen als blijkt dat robots veel van ons werk gaan overnemen? Vind jij dat we perfecte kinderen mogen maken als gentechnologie deze mogelijkheden biedt?  Vind jij dat mensen het recht hebben om dieren te doden en te eten?