Moeten nieuwe Nederlanders zich aanpassen aan onze manier van leven?

Alleen maar ons soort mensen

27 november 2016

Over hoe we in Nederland om moeten gaan met de normen en waarden die mensen uit een ander land meenemen.

De voorspelling is dat in 2030 de Nederlandse bevolking is gegroeid met 1 miljoen mensen, vooral door de komst van vluchtelingen. En deze ‘nieuwe Nederlanders’ nemen andere normen en waarden met zich mee. Op de vraag aan denktankers Manal, Menno, Rui en Iris wat voor hen belangrijke Nederlandse eigenschappen zijn die ze beslist niet kwijt willen noemen ze o.a. vrijheid, democratie en vrijheid van meningsuiting. Maar kan je mensen opleggen dat ze tolerant moeten zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van homo’s?

De denktankers krijgen dit keer de opdracht een inburgeringsexamen te doen. Hoe goed is hun kennis van de Nederlandse maatschappij?

En de 15-jarige Ibrahim – 23 maanden geleden uit Syrië naar Nederland gekomen - neemt hen mee naar zijn school. Hier wordt vluchtelingen de taal bijgebracht en wat Nederlandse normen en waarden zijn. In hoeverre zijn zij bereid deze over te nemen?

Moeten zij zich volledig aanpassen aan onze normen en waarden, of kunnen wij wel wat van hun gewoonten overnemen?

Manal, Menno, Rui, Iris, Quintus, Sofie, Chantel en Thomas vormen Humans Denktank. Zij crossen met chauffeur en filosoof Stine Jensen in een bus door Nederland naar plekken waar ze een glimp van hun toekomst op kunnen vangen. Een toekomst waarover nu besluiten worden genomen en waar de denktankers al een en ander van meemaken. Ze voetballen met robots, vertegenwoordigen een kip in de rechtszaal, creëren hun perfecte baby en eten in het restaurant van de toekomst.

Ervaringen waarmee de denktankers tot verrassende ideeën en adviezen komen over de wereld waarin zij willen leven.

Denktank nodigt de kijker uit tijdens en na de uitzending om actief mee te denken op zapp.nl/denktank.

Met vragen als: Wat zou jij gaan doen als blijkt dat robots veel van ons werk gaan overnemen? Vind jij dat we perfecte kinderen mogen maken als gentechnologie deze mogelijkheden biedt?  Vind jij dat mensen het recht hebben om dieren te doden en te eten?