Mogen we kip Kato opeten?

Alleen maar dieren, aflevering 2

6 november 2016

Over de veranderende relatie tussen mens en dier: moeten dieren in de toekomst mensenrechten krijgen?
In deze aflevering hebben we een heel bijzondere passagier in de Denktank-bus: Kip Kato. De vraag aan denktankers Menno, Manal, Thomas en Sofie is of we haar mogen doden en opeten.
Om zich beter te kunnen verplaatsen in de positie van het dier spelen de denktankers een rechtszaak na waarbij Kato zelf haar verdediging mag voeren.

Daarna bezoeken ze Alana en Dennis, twee studenten Dier- en veehouderij. Hoe denken zij over het houden en slachten van vee? Alana: "Wij zorgen voor ze en zij geven ons er iets voor terug."

Manal, Menno, Rui, Iris, Quintus, Sofie, Chantel en Thomas vormen Humans Denktank. Zij crossen met chauffeur en filosoof Stine Jensen in een bus door Nederland naar plekken waar ze een glimp van hun toekomst op kunnen vangen. Een toekomst waarover nu besluiten worden genomen en waar de denktankers al een en ander van meemaken. Ze voetballen met robots, vertegenwoordigen een kip in de rechtszaal, creëren hun perfecte baby en eten in het restaurant van de toekomst.

Ervaringen waarmee de denktankers tot verrassende ideeën en adviezen komen over de wereld waarin zij willen leven.

Denktank nodigt de kijker uit tijdens en na de uitzending om actief mee te denken op zapp.nl/denktank.

Met vragen als: Wat zou jij gaan doen als blijkt dat robots veel van ons werk gaan overnemen? Vind jij dat we perfecte kinderen mogen maken als gentechnologie deze mogelijkheden biedt?  Vind jij dat mensen het recht hebben om dieren te doden en te eten?