Alleen maar bekeken mensen, aflevering 4

20 november 2016, 11.35 uur bij Zapp op NPO 3

Over privacy in een toekomst waarin je altijd bekeken wordt. Hoe gedraag jij je wanneer je weet dat je bekeken wordt?

Experiment
Denktankers Rui, Menno, Chantel en Iris gaan om de beurt in de 'Mirror Room' van We Are Data - een slimme ruimte waarin bezoekers, zonder dat ze dat weten, bekeken en gemeten worden. Door middel van facereaders kunnen zelfs emoties worden waargenomen. Zonder dat Menno dat heeft uitgesproken, komen we bijvoorbeeld te weten dat hij er eigenlijk gespierder uit zou willen zien.

Bezoek
Lifter en vlogger MeneerDee neemt de denktankers mee naar zijn school, de Mavo Tien in Utrecht. Is hij altijd zichzelf in zijn vlogs? En zijn er dingen die hij nooit zou filmen? "Ik let wel op wat ik film."

Manal, Menno, Rui, Iris, Quintus, Sofie, Chantel en Thomas vormen Humans Denktank. Zij crossen met chauffeur en filosoof Stine Jensen in een bus door Nederland naar plekken waar ze een glimp van hun toekomst op kunnen vangen. Een toekomst waarover nu besluiten worden genomen en waar de denktankers al een en ander van meemaken. Ze voetballen met robots, vertegenwoordigen een kip in de rechtszaal, creëren hun perfecte baby en eten in het restaurant van de toekomst.

Ervaringen waarmee de denktankers tot verrassende ideeën en adviezen komen over de wereld waarin zij willen leven.

De 8 afleveringen worden van 30 oktober tot 18 december 2016 rond 11.30 uur uitgezonden op zondagochtend bij Zapp op NPO 3.

‘Denktank’ nodigt de kijker uit tijdens en na de uitzending om actief mee te denken op zapp.nl/denktank.

Met vragen als: Wat zou jij gaan doen als blijkt dat robots veel van ons werk gaan overnemen? Vind jij dat we perfecte kinderen mogen maken als gentechnologie deze mogelijkheden biedt?  Vind jij dat mensen het recht hebben om dieren te doden en te eten?