Wat zou jij liever afstaan, je kleine teen of je mobiele telefoon?

Alleen maar automatische piloten

4 december 2016

Ben je de baas over je telefoon, of is de telefoon de baas over jou?
We raken steeds afhankelijker van technologie; is dat erg? En wat valt er eventueel tegen te doen?

Over de vraag of ze liever hun kleine teen of telefoon willen afstaan moeten de denktankers wel even nadenken. Het kost veel moeite om zich een leven zonder telefoon voor te stellen. Ze maken zich daar wel zorgen over.

Onder de bezielende leiding van iPad Siri gaan de denktankers deze week naar de

Technische Universiteit Wageningen, waar geëxperimenteerd wordt met zelfrijdende voertuigen. Voor het eerst van hun leven maken ze een ritje in een zelfrijdende auto. Wat kan zo'n auto eigenlijk? Kan hij bijvoorbeeld rekening houden met de onvoorspelbaarheid van kinderen?

Voor Rui gaat de ontwikkeling veel te snel. "Het lijkt soms wel of de technologie beter is dan de mens zelf."

Met Luuk, 16 jaar en uitvinder, bezoeken ze een hackerworkshop. Daar maken ze o.m. gebruik van een 'hersenlezer', waardoor je met mentale kracht voorwerpen kunt verplaatsen. Vooral door de ervaring dat je heel veel zelf kunt aansturen is de angst voor afhankelijkheid van techniek iets afgenomen.

Manal, Menno, Rui, Iris, Quintus, Sofie, Chantel en Thomas vormen Humans Denktank. Zij crossen met chauffeur en filosoof Stine Jensen in een bus door Nederland naar plekken waar ze een glimp van hun toekomst op kunnen vangen. Een toekomst waarover nu besluiten worden genomen en waar de denktankers al een en ander van meemaken. Ze voetballen met robots, vertegenwoordigen een kip in de rechtszaal, creëren hun perfecte baby en eten in het restaurant van de toekomst.

Ervaringen waarmee de denktankers tot verrassende ideeën en adviezen komen over de wereld waarin zij willen leven.

Denktank nodigt de kijker uit tijdens en na de uitzending om actief mee te denken op zapp.nl/denktank.

Met vragen als: Wat zou jij gaan doen als blijkt dat robots veel van ons werk gaan overnemen? Vind jij dat we perfecte kinderen mogen maken als gentechnologie deze mogelijkheden biedt?  Vind jij dat mensen het recht hebben om dieren te doden en te eten?