Wat kan er mens- en milieuvriendelijker in jouw schoolkantine?

Alleen maar alleseters

11 december 2016

Over de toekomst van ons voedsel: hoe kunnen we de groeiende wereldbevolking blijven voeden zonder dat we daarbij de aarde verwoesten? En wie is verantwoordelijk voor het veranderen van ons voedselpatroon?

4 aardbollen
Uit een test waarin de eetgewoonten van de denktankers onder de loep worden genomen blijkt dat als ze hun voedselpatroon niet veranderen er 4 aardbollen nodig zijn voor hun manier van eten. Het 'restaurant van de toekomst' presenteert een shake waarin alles zit wat je per dag nodig hebt. Een toastje met sprinkhaan maakt het feestelijke menu compleet. Als tussendoortje kunnen we denken aan een zakje krekels of een ijsje met vleessmaak.

Bewust van wat je eet
Op de school van Nigel (15) - het Clusius College in Amsterdam-Noord - verbouwen ze zelf groenten voor de kantine, dit jaar uitgeroepen tot 'gezondste kantine van Nederland'. Op deze manier worden de leerlingen zich meer bewust van waar hun eten vandaan komt en wat je ermee kunt doen.

Verantwoordelijkheid
Tenslotte stelt Stine de vraag waar de verantwoordelijkheid ligt voor het veranderen van ons eetpatroon. Bij jou? Bij de overheid? Bij de school of bij je ouders?

Manal, Menno, Rui, Iris, Quintus, Sofie, Chantel en Thomas vormen Humans Denktank. Zij crossen met chauffeur en filosoof Stine Jensen in een bus door Nederland naar plekken waar ze een glimp van hun toekomst op kunnen vangen. Een toekomst waarover nu besluiten worden genomen en waar de denktankers al een en ander van meemaken. Ze voetballen met robots, vertegenwoordigen een kip in de rechtszaal, creëren hun perfecte baby en eten in het restaurant van de toekomst.

Ervaringen waarmee de denktankers tot verrassende ideeën en adviezen komen over de wereld waarin zij willen leven.

Denktank nodigt de kijker uit tijdens en na de uitzending om actief mee te denken op zapp.nl/denktank.

Met vragen als: Wat zou jij gaan doen als blijkt dat robots veel van ons werk gaan overnemen? Vind jij dat we perfecte kinderen mogen maken als gentechnologie deze mogelijkheden biedt?  Vind jij dat mensen het recht hebben om dieren te doden en te eten?