Rabo Foundation, Stichting DOEN, De Normaalste Zaak en HUMAN ondersteunen De Wasstraat Inspiratiesessies omdat de documentaire laat zien wat sociaal ondernemen is en wat het hebben van werk voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt betekent. In een sociale samenleving waarin iedereen ertoe doet vinden wij het belangrijk dat ook zij weer meedoen aan de maatschappij.

Rabo Foundation

Rabo Foundation streeft naar een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Om dat te bereiken ondersteunen we sociaal ondernemers die werken aan arbeidstoeleiding in de opstart en in de opschalingsfase zodat zij nog meer impact kunnen maken. Dit doen we naast financiering door kennis en de inzet van een groot netwerk.

Rabobank Foundation

Stichting Doen

Stichting DOEN gelooft in een groene, sociale en creatieve samenleving. DOEN ondersteunt vernieuwende initiatieven van voorlopers en geeft deze een vliegende start. Met de bijdrage van de VriendenLoterij steunt DOEN sociale ondernemingen die zich inzetten voor economische en maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen mensen in de Nederlandse samenleving.

Stichting Doen

De Normaalste Zaak

De Normaalste Zaak is een groeiend werkgeversnetwerk van bijna 700 bedrijven en organisaties. Deze werkgevers delen een gezamenlijke ambitie: groeien naar een inclusieve organisatie waar ook mensen met (voorheen) een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt volwaardig deel van uitmaken. Zij zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van diversiteit en inclusie en vinden dat iedereen die wil werken, ook daadwerkelijk die kans moet krijgen. De Normaalste Zaak organiseert daarom allerlei bijeenkomsten en projecten waarin werkgevers elkaar verder helpen en inspireren om kansen te zien én te creëren.

De Normaalste Zaak

Kale Jakhals Producties

Kale Jakhals Producties is een Nederlands televisieproductiebedrijf opgericht in 2001 door presentator en producent Beau van Erven Dorens. Kale Jakhals (co-) produceerde de veelgeprezen televisieseries ‘The Phone’ (Internationale Emmy Award, Rose d’Or), ‘The Amsterdam Project’ (Nipkow nominatie, twee gouden beelden), ‘Het Rotterdam Project’, ‘Beau en de Veteranen’ en ‘De Sleutel’.

Het bedrijf is gespecialiseerd in sterke documentaire formats waarin echte mensen hun leven proberen te veranderen. Formats die gaan over maatschappelijke onderwerpen, zoals dakloze mensen, veteranen met PTSS en vrouwen die getraumatiseerd zijn na seksueel geweld. De programma’s gaan over menselijke veerkracht en volharding. Ethiek vormt het hart van elke Kale Jakhals productie.

Kale Jakhals Producties

HUMAN

HUMAN wil mens en wereld vooruithelpen door autonomie en verantwoordelijkheid te bevorderen. Als maatschappelijk georiënteerde mediaorganisatie onderzoekt HUMAN, geworteld in het humanisme, persoonlijke levensvragen en maatschappelijke vraagstukken. HUMAN agendeert actuele thema’s en laten hierbij verschillende perspectieven zien. Zuurstof voor ruimdenkers. HUMAN is de spil in een netwerk van makers en ideële partners, met wie HUMAN streeft naar impact en praktische relevantie. Met als doel: bijdragen aan meningsvorming, zelfontplooiing en positieve veranderingen die leiden tot een betere samenleving.