"Tijdens de improvisatie zijn er feitelijk geen grenzen aan wat er kan."

Wat is volgens jou de essentie van improviseren?
“Volgens mij is het vooral belangrijk om open te staan voor alles wat er op het toneel gebeurt. Je moet altijd reageren en de ingevingen van de ander niet onbenut laten. Hoe idioot of onlogisch die ingevingen ook zijn. Als je tegenspeler in een scène bijvoorbeeld uit het niets een aap begint te spelen, heb je te maken met een aap. Je moet dat dan niet relativeren door iets te zeggen als: ‘Wat doe jij nou raar?”

Wat vind je leuk aan improviseren bij De Vloer Op?
“Zolang de scène duurt, ervaar ik het als de ultieme vrijheid. Voor en na een scène vind ik het niet per se leuk; erna omdat ik dan helemaal de scène en mezelf ga analyseren en dan denk: “dit had slimmer gekund.” En ervoor ben ik altijd een beetje gespannen. Maar tijdens de improvisatie zijn er feitelijk geen grenzen aan wat er kan. Je hebt dan alleen de kaders van de opdracht, maar daarbinnen heb je zo veel vrijheid. En dat vind ik juist het leuke! Ik heb er een soort haat-liefdeverhouding mee, maar ik blijf het doen, omdat ik het tijdens, zo lang de improvisatie duurt, geweldig vind om te improviseren.”