7 juli 2019

Dagelijks worden mensenrechten geschonden, weet schrijver en jurist Rachida Lamrabet. En dan niet alleen in landen ver weg, maar ook hier, in Nederland. In haar Brainwash Talk pleit ze voor een menswaardig bestaan, voor iedereen.