30 juni 2019

Als directeur van OpenEmbassy ondersteunt Renée Frissen nieuwkomers hun weg te vinden in Nederland. Dagelijks ziet ze de misstanden rond immigratie. In Brainwash Talks pleit ze voor een meer humaan en efficiënter inburgeringsbeleid.