Weer een boeiend filmpje op MEMRI/TV, The Middle East Media Research Institute. Dit keer een Egyptische mensenrechtenactivist die op een Egyptische zender vertelt dat hij van zijn geloof is gevallen en atheïst is geworden. Voor hem is de Koran geen boek meer waar de waarheid in staat. Integendeel, de Koran predikt onverdraagzaamheid en in feite doet ISIS precies wat de profeet Mohammed altijd heeft aanbevolen: gebruik geweld tegen de ongelovigen.

De woorden van de Egyptische atheïst vallen bij zijn gesprekspartners niet meteen in goede aarde, dat begrijpt u. En dan zegt de imam: Maar ISIS is helemaal niet islamitisch, zelfs de Amerikaanse media hebben dat onlangs beweerd!

Die invalshoek is zowel grappig als tragisch. Hier, kijk zelf: