Het moment van de week werd veroorzaakt door Netanyahu die gedurende 45 seconden zwijgend de leden van de Verenigde Naties aankeek.

Wie wel eens iets ten gunste van Israël naar voren wil brengen, voelt zich bijna altijd gedwongen erbij te zeggen dat Benjamin Netanyahu beslist niet zijn premier is. Ondanks alles was hij het toch, die het moment van de week veroorzaakte door 45 seconden lang zwijgend de leden van de Verenigde Naties aan te kijken.

NRC Handelsblad: “Zeventig jaar na de moord op zes miljoen Joden zegt Iran mijn land te vernietigen, en mijn mensen te vermoorden. En het antwoord van dit orgaan, van bijna elke regering die hier is vertegenwoordigd, is he-le-maal niets. Stilte. Dodelijke stilte.”

Daarna volgde de stilte. Eerst lachen sommige leden in de zaal nog een beetje, maar daarna wordt het steeds ongemakkelijker. Het viel mij op dat de Nederlandse televisie het niet kon opbrengen al die 45 seconden uit te zenden. Ik denk daar het mijne van, want het was toch een historisch moment.

Een Zomergastenmoment. Vandaar dat het moment nu hier te zien is:

Nee, Bibi laat niet over zich lopen.