Nog geen maand geleden werden de vermoedelijke fundamenten blootgelegd van het Bijbelse stadje Sodom

Zoals hier te lezen valt. De fundamenten van het meer zuidelijk gelegen Gomorro zijn nog niet gevonden, maar daar staat tegenover dat Het boek van Gomorrah en de strijd van St. Petrus Damianus tegen het kerkelijk bederf opnieuw in het Engels is uitgegeven. Aldus een bericht op het Katholiek Nieuwsblad. Dat is daarom zo opmerkelijk, omdat dit boek uit de elfde eeuw een flippica is tegen homoseksuelen.

“Damianus waarschuwt in het Boek van Gomorrah de heilige paus Leo IX dat 'de kanker van sodomitische onreinheid door de geestelijke stand kruipt' en stelt het seksueel misbruik van 'spirituele zonen' door katholieke priesters aan de kaak. Hij waarschuwt dat allen die toegegeven hebben aan homoseksueel gedrag uit de priesterstand ontheven moeten worden en dat de wraak van God wordt opgeroepen tegen hen die doorgaan het Misoffer te vieren. “Pas ervoor op de woede van God onblusbaar tegen je op te roepen, dat je door je gebeden alleen maar Hem nog meer uitdaagt, die je openlijk beledigt door je boze daden”, schrijft Damianus. Volgens Damianus overtreft het kwaad van homoseksueel gedrag alle andere. “Want deze ondeugd betekent de dood van lichamen, de vernietiging van zielen, verontreinigt het vlees, dooft het licht van het intellect, verdrijft de H. Geest uit de tempel van het menselijke hart, leidt de duivelse aanzetter tot lust binnen, verwart en verwijdert de waarheid geheel uit de bedrogen geest.”

Enfin, niks aan die handa, zou Gerard van het Reve zeggen. Toch ben ik benieuwd of zo’n boek – behalve aan historisch geïnteresseerden – zal worden verkocht. Kun je daarmee tegenwoordig nog over straat? Hier een aardig commentaar over de kwestie: