Wij zijn een apart volkje en wij hebben zo onze eigen geloofsproblemen.

Of de slang gesproken heeft, bijvoorbeeld. Of een pastoor een erfenis mag aannemen, is een ander voorbeeld. In de katholieke kerk van Asten gebeurde zoiets. Volgens Omroep Brabant leidde dat tot een groot drama.

“Jos Hermans raakte in opspraak nadat hij tegen de regels van het bisdom in een erfenis van een overleden parochiaan had aangenomen. De familie stapte naar de rechter, maar Hermans gaf als verweer dat hij de erfenis als privépersoon had gekregen. De rechter oordeelde vorige week dat hij de erfenis mag houden. In zijn afscheidspreek zei Jos Hermans dat hij beschadigd was door de eisers, die daarbij geholpen werden door de media. Hij trok de vergelijking met Jezus Christus die voor Pilatus moest verschijnen op grond van zijn koningschap. "Zo stond ik voor de rechter, die mij vroeg: bent u Adrianus Josephus Maria Hermans?"

Hier een videofragment over de hele kwestie. Luister naar de pastoor en naar de inwoners van Asten en trek uw conclusies:

 

Een hele andere kwestie speelt in de gemeente Dronten, wederom bij de rooms-katholieke kerk. Hier ging het om Rhianna Gralike, de penningmeester(es) van de Norbertusparochie. Steen des aanstoot is een declaratie over juridische bijstand van 700 euro, die zij bij het parochiebestuur neerlegde. Die wil dat bedrag echter niet betalen.

Het achterliggende probleem: Rhianna is een trensgender.

De Stentor ging in op de details:
“In juli moest Gralike bij kardinaal Eijk verschijnen voor een gesprek over haar functioneren als penningmeester van de parochie van Oostelijk Flevoland en Noord-Veluwe, nadat het bisdom erachter was gekomen dat Gralike eerder als man door het leven ging. Op advies van het bisdom had ze een raadsvrouw meegenomen die haar bijstond in het gesprek, volgens de Drontense 'een verhoor' over haar geaardheid. (…) Volgens het bestuur zijn het geen kosten die op het conto komen van de parochie. Van de gekke, vindt Gralike. "Ik word beschuldigd en met pek en veren besmeurd; is het dan heel onredelijk dat ik de kosten die ik moet maken om mezelf te verdedigen in rekening breng?”

De kerk zegt dat haar transgenderschap niets met de zaak te maken heeft, maar Rhianne weet wel beter: “Als ze op een heel andere grond al uit haar functie is ontheven, hoeft de kardinaal geen beslissing meer te nemen. De kerk wil niet dat transgenders kerkelijke functies bekleden, maar bij eenvoudige gelovigen hebben we daar geen moeite mee”, aldus de Stentor.

Uiteindelijk is het allemaal de schuld van kardinaal Eijk, die heeft gezegd dat het transgenderschap niet in lijn is met die van het kerkgezag. Hier op YouTube een dramatisch gesprek met Rhianne: