Het Gatestone Institute is een gerenommeerde instelling, die zich onder meer ten doel stelt recht en wet, democratie, mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting wereldwijd te bevorderen. Maar volgens sommigen is het ook een instituut dat de Joodse lobby in het vaandel draagt.

Onlangs kwam het Instituut met een opmerkelijk bericht, namelijk dat er in Turkije zionistische bomen bestaan, die daarom – je kunt er niet onderuit – moeten worden gekapt.

In het stuk worden de politieke inzichten van Hamas besproken. Zoals bekend heeft Hamas de Protocollen van Zion in zijn Handvest opgenomen. Uit deze Protocollen zou overduidelijk blijken dat de Joden uit zijn op de wereldheerschappij. Al een kleine eeuw weten wij dat de Protocollen een vervalsing zijn.

Gelukkig heeft Hamas nog meer ideeën over het Jodendom. Zo luidt de
officiële Hamas-opvatting over de Dag des Oordeels dat Moslims en Joden elkaar dan zullen bevechten en dat de moslims uiteraard zullen winnen. Turkse moslims hebben daar inmiddels het volgende van gemaakt:

“Shortly before the Day of Judgment, Muslims and Jews will fight a war. Eventually, Muslims will defeat the Jews. The Jews will hide behind the trees but the trees will betray them to the Muslims. But the olive trees will not. Because the olive tree is a Jewish tree. Today Israel encourages olive plantations in many countries. Because Jews know that olive trees will protect them. Israel has tried to prevent the uprooting of olive trees in Turkey. But our government, despite a court order that banned the uprooting, went ahead and foiled Israel's plans. In Turkey all olive trees should be uprooted within the next three years. That way we'll give a big blow to Israel. Our nation should join the campaign and do its part by not consuming olives.”

Met andere woorden: er zijn olijfbomen waar Joden zich achter kunnen verschuilen. Dat leidt dan ook tot de grote conclusie dat, vooruit lopend op de Dag des Oordeels, deze Joodse olijfbomen uit grond getrokken moeten worden.

Slechts weinig boeren die olijfbomen verbouwen – moslim of niet – zullen hierin geloven. Maar toch worden zulke gedachten ineens urgent als van hogerhand wordt besloten olijfbomenland te onteigenen ten faveure van een nog te bouwen elektriciteitscentrale. Volgens het artikel is dat nu aan de hand in de Turkse plaats Yirca. Daar is het de laatste tijd onrustig. De getroffenen zijn hun Joodse olijfbomen kwijt en dat vinden ze helemaal niet leuk. Voor wie de Turkse taal machtig is, hier de beelden met commentaar:

Dus bent u moslim: kijk  altijd achter een olijfboom. Er kan een Jood staan.