Paters, pastoors, bisschoppen en kardinalen doen het. Dominees doen het. Rabbijnen doen het. En nu blijkt dat ook boeddhisten het doen. En nog wel op grote schaal, zo laat een onderzoek van de NOS zien. Wij hebben het natuurlijk over kindermisbruik, dat soms wel eens de core business van geestelijken lijkt te zijn.

Boeddhistische monniken en leraren in Nederland hebben zich de afgelopen decennia schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van leerlingen, zowel mannen als vrouwen. In enkele gevallen waren de slachtoffers minderjarig. Er zijn misbruikaffaires in onder meer Waalwijk, Middelburg en Makkinga.

Spil in de misbruikzaak is de 2007 overleden Thaise monnik Mettavihari, die bij herhaling over de schreef is gegaan, aldus verschillende getuigen. Bij veel boeddhisten, maar ook bij niet-boeddhisten zal de kwestie als een grote schok aankomen. Zo schreef de vooraanstaande wiskundige Henk Barendregt destijds nog: “Meer dan dertig jaar hebben we in Nederland in de gelukkige omstandigheid verkeerd dat we de zeer eerwaarde P.K.K. Mettavihari in ons midden hebben gehad, een meester in de vipassanā meditatie. Enkele sterke punten van de Eerwaarde Mettavihari als leraar in de lijn van het klassieke boeddhisme:

- Mettavihari benadrukte altijd de praktijk boven de theorie. In feite is dit ook nodig in onze (intellectuele) westerse cultuur.

- Leerlingen die alleen maar geļnteresseerd zijn in het verkrijgen van psychische krachten door middel van meditatie werden ontmoedigd door zijn lessen die wijzen naar vrijheid en mededogen.

- Er is een natuurlijke weerstand in ons wanneer we werken op het pad van zuivering. Veel leerlingen vinden excuses om dit werk niet te hoeven doen. De eerwaarde Mettavihari was zeer bekwaam in het geven van de juiste aanmoediging zodat zijn leerlingen de motivatie vonden om door te gaan.

- En als laatste punt wil ik opmerken dat onze leraar in staat was om de boeddhistische leringen zo te vertalen dat ze ons direct aanspreken, zonder de leringen geweld aan te doen. In feite worden ze ons vaak op een heel eenvoudige en krachtige wijze gepresenteerd”.

Dat klinkt erg zuur, met de kennis van nu. Maar dat wil niet zeggen dat de praktijken nu verleden tijd zijn:

“Ook zeer recent waren er misbruikzaken in boeddhistische kring. De boeddhistische leraar Frank Uyttebroeck meldt dat sinds 2010 nog zeker vijf andere mensen hulp bij hem hebben gezocht, die misbruikt waren door vijf verschillende leraren. Twee van hen waren zo getraumatiseerd, dat hij ze heeft doorverwezen naar het medische circuit. De namen van de leraren in kwestie wil hij niet noemen, naar eigen zeggen omdat hij dat de slachtoffers heeft moeten beloven”.

Meer informatie bij de NOS is hier te vinden: “Ik dacht dit wordt een Thaise massage”.

Een NOS-reportage is hier te zien, inclusief het vervolg:

Dat het nu ook bij boeddhisten voorkomt, is eigenlijk niet verwonderlijk. In het stuk staat een waar woord van een theoloog:

Hoogleraar praktische theologie Ruard Ganzevoort, gespecialiseerd in religie en trauma’s, is niet verbaasd dat nu ook bij de boeddhisten dit probleem aan de oppervlakte komt. “Je ziet in elke religieuze traditie dat als je kwetsbare mensen in contact brengt met mensen die je veel gezag toekent, met te weinig toezicht, er misbruik plaatsvindt.”

Go away, young man, als je een geestelijke ziet!