Geneeskunde-studenten weigeren lichamelijk onderzoek

John Stuart Mill onderscheidde onder meer het wederkerigheidsprincipe. De oude Grieken kenden het natuurlijk al en ook christenen hebben het onder woorden gebracht: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Deze formulering is een negatie, maar hetzelfde principe geldt natuurlijk als je geacht wordt juist iets wel te doen. Bijvoorbeeld, je komt alleen maar in aanmerking om een donorgaan te ontvangen, als je zelf bereid bent (na je dood) je organen af te staan. Vanuit dit oogpunt kun je dus niet zeggen: mijn geloof verbiedt mij om mijn organen af te staan, maar zelf wil ik ze wel graag ontvangen van een ander.

De volgende kwestie lijkt daarop. De Volkskrant – maar lees ook het hele bericht:

“Twee moslimstudentes hebben een zaak aangespannen tegen het Erasmus MC Rotterdam omdat zij verplicht moesten deelnemen aan een geneeskundige praktijkles. De studentes wilden bij het vak praktische klinische vaardigheden, waarbij studenten elkaar lichamelijk onderzoeken, niet worden aangeraakt door een man. Het gaat daarbij om onderzoek bij onder andere de borstkas, buikstreek en benen. 'Het standaard onderzoek dat een huisarts ook doet', zegt David Drexhage, woordvoerder van Erasmus MC. Voor de opleiding geneeskunde in Rotterdam moet iedere student bij het praktijkvak door een man én een vrouw worden onderzocht.”

Toch eigenaardig. Je wilt arts worden, maar hoe kun je dat leren als je je alleen maar door dezelfde de sekse onderzocht wilt onderzoeken? Want volgens het principe van de wederkerigheid, kun je dan zelf ook niet die andere sekse behandelen. Maar dan volgt de inconsequentie. De moslimstudentes zijn namelijk wel bereid de buikstreek van een man aan te raken.

Het gaat om dit soort onderzoek: