Of niet?

Het is echt wel een dingetje dat tot enthousiasme kan leiden: de belofte dat martelaren van de islam in het hiernamaals de beschikking krijgen over 70 (ook de getallen 72 en 77 worden genoemd) maagden, waarmee zij alles mogen doen dat God net niet verboden heeft.

Wijlen de arabist Hans Jansen heeft er tijdens zijn leven nog een interessant stuk over geschreven, waarin hij betoogt dat die maagden wel eens op een vertaalfout zouden kunnen berusten en dat de martelaren geen maagden krijgen, maar druiven. Jansen verwijst naar de arabist Luxenberg.

“Het meest tot de verbeelding sprekende resultaat van Luxenberg's werkwijze is wat hij doet met koran 44:54 en 52:20, twee passages die vrijwel identiek zijn. En hier gaat het juist over de gelukzaligen die aankomen in het paradijs. Luxenberg meent dat hen iets anders staat te wachten dan de traditioneel beloofde maagden. Volgens hem zegt God in de koran over de vromen in het paradijs: "Wij laten hen uitrusten onder / te midden van / witte wijndruif(planten)."

Dat is daarom zo'n sterke interpretatie omdat het in 44:55 verdergaat met een verhaal over vruchten, en in 52:19 over wat de gelukzalige doden te eten zullen krijgen En vooral omdat er duidelijke parallellen zijn in de Syrische religieuze literatuur uit die tijd, waarin de vrome doden eveneens aan het uitrusten worden gezet en witte druiven krijgen opgediend.”

Dat alles zal niet besteed zijn aan de Saoedische sjeik Yany Al-Jana, die op internet heeft uitgelegd welke maagdelijke heerlijkheden de martelaar allemaal in de schoot geworpen krijgt als hij het hiernamaals binnentreedt. Kijk, luister en geniet. Je zou er als macho bijna moslim van worden!

De video is opgevangen door MEMRI/TV:

Deze muzelman is een echte borstenman!