Van katholieke priesters wisten wij het al, maar dat ook dominees zich regelmatig te buiten gaan aan het misbruik van kinderen, was minder bekend.

In elk geval gebeurt het vaak genoeg om er weer een boek mee te vullen: Achter de dominee van Margreet Visser.

Volgens Nieuw-Wijwordt 'in het boek een boekje open gedaan over elkaar beschermende predikanten en vriendjespolitiek die volgens de auteur heerst binnen de PKN. Ze onderbouwt haar statement met een reconstructie van de loopbaan van een predikant (ds. W.P. van der Aa) die zich schuldig maakte aan onder andere het vermengen van pastorale en privé relaties. De PKN is volgens de auteur onvoldoende in staat gebleken om gemeenten en kerkgangers te behoeden voor zich misdragende predikanten in het algemeen en deze predikant in het bijzonder'.

Hier een vier jaar geleden gemaakte reportage van de EO over deze kwestie 'de dominee en de doofpot'.. De dag van vandaag schreeuwt om een vervolg.

Andries Knevel kijkt er wel erg bedroefd bij.