“Was Maarten Luther de wegbereider van Hitler”

Dit vraagt Robin de Wever zich af in Trouw. Velen voor hem hebben zich dezelfde vraag gesteld, en laten wij eerlijk zijn: de vraag kan nauwelijks ontkennend worden beantwoord. Luther was zeker niet de enige antisemiet in de Europese geschiedenis, maar hij was wel een van de invloedrijkste – en zonder twijfel ook een van de kwaadaardigste.

De man die in 1517 de aanzet gaf tot de Reformatie door zijn stellingen op de kerkdeur te spijkeren, wat misschien niet eens echt is gebeurd, is ook de auteur van het boekje Von den Jüden und ihre Lügen. Over de Joden en hun leugens. Zelden zo’n smerig geschrift gelezen. Logisch dat Hitler er door geïnspireerd is geweest.

Hier is in vertaling het hele geschrift van Luther te vinden
. En interessante beschouwing, geschreven door Jim Walker over de bloedrode lijn van Luthers antisemitisme naar Hitler vindt men hier. Om Luther voor eens en voor altijd af te leren, volgen hier enkele citaten. De vertaling is van de Joodse filosoof René Süss, die in 2010 is gepromoveerd op Luthers antisemitisme:

“Ik had besloten niet meer over of tegen de joden te schrijven. Maar nadat ik gemerkt had dat deze miserabele en vervloekte mensen niet ophouden ons, dat wil zeggen Christenen, te verleiden, heb ik dit boekje geschreven, zodat ik me kan scharen onder diegenen die weerstand bieden tegen die giftige activiteiten van joden, en die Christenen gewaarschuwd hebben voor hen op hun hoede te zijn. Ik zou niet hebben kunnen geloven dat een Christen door de joden kon worden beetgenomen om te geloven dat hun verstoting en ellende niet aan hen zelf te wijten was. Echter, de duivel is de god van de wereld, en waar Gods woord afwezig is heeft hij het gemakkelijk, niet alleen bij de zwakken maar ook bij de sterken. Moge God ons helpen. Amen.'”

En:

“Daarom moet het niet gewaagd worden dit als een onbelangrijke zaak te beschouwen, maar als een zeer ernstige, om raad hiertegen te zoeken om onze zielen van de joden te redden, dat wil zeggen van de duivel en eeuwige dood. Mijn advies, zoals ik eerder gezegd heb, is: Ten eerste, dat hun synagogen moeten worden afgebrand, en dat iedereen die daartoe in staat is, zwavel en pek gooit; het zou goed zijn als iemand er ook hellevuur in kon gooien. Ten tweede, dat al hun boeken, hun gebedenboeken, hun Talmoed geschriften, en ook de hele bijbel van ze afgenomen wordt, ze geen blad over te laten, en dat deze bewaard worden voor degenen die mogelijk bekeerd worden. Ten derde, dat hun onder straffe van dood verboden wordt God te prijzen, dank te geven, en openlijk te preken onder ons en in ons land. Ten vierde, dat hen verboden wordt de naam van God uit te spreken binnen ons gehoor. Want hiernaar kunnen we niet met een zuiver geweten luisteren of het tolereren”.

En:

“Als we onze handen willen wassen van de godslastering van de joden en niet delen in hun schuld, moeten we ons van hun gezelschap scheiden. Ze moeten het land uitgejaagd worden. Ze blijven onze dagelijkse moordenaars en bloeddorstige vijanden in hun harten. Hun gebeden en vervloekingen leveren daar bewijs voor, alsmede de talloze verhalen waarin hun martelingen van kinderen vermeld worden en alle soorten misdaden waarvoor ze vaak op de vuurstapel verbrand werden of verbannen”.
“....dat iedereen ze wel graag kwijt zou willen”.
“'Ongetwijfeld doen ze nog meer en smeriger dingen dan die waar wij van afweten”.
   “Als ik macht had over de joden, zoals onze prinsen en steden hebben, zou ik hun liegende monden streng aanpakken”.
 “Zij (regeerders) moeten handelen zoals een goede dokter doet, die wanneer gangreen inzet, zonder genade te werk gaat om te snijden, zagen, en vlees, aderen, botten en merg verbrandt. In dit geval moet dezelfde procedure in gang worden gezet. Verbrandt hun synagogen, verbied alles wat ik eerder uiteengezet heb, dwing ze tot werk, en behandel ze streng, zoals Mozes deed. Als dat niet helpt, moeten we ze als dolle honden verjagen”.


Enzovoort, enzovoort. Er moet wel een steekje bij je los zijn om die deze tijd nog een Lutheriaan te willen wezen. Kijk, en luister hier naar een Duits gesproken commentaar op YouTube:

Luister ook naar OVT (21 juni), het onvolprezen geschiedenisprogramma van de VPRO, en erger u dood aan de vertegenwoordigster van de Lutherianen. Op Luther kom ik volgende week terug.