Paus Franciscus heeft gesproken in het Europees Parlement

dat was niet tot ieders genoegen. Volgens de site van de NOS zei Sophie In ’t Veldt van D’66 onder meer het volgende:

"Een religieuze toespraak van de paus hoort niet thuis in het Europees Parlement. Het parlement is niet zomaar een vergaderzaal. Het is een plek waar alle burgers zijn vertegenwoordigd. De paus uitnodigen is prima, maar er had beter iets buiten de zittingszaal georganiseerd kunnen worden”.

Wat haar betreft kan de paus een volgende keer beter wegblijven, en zij is beslist niet de enige die dat vindt. Maar afgezien daarvan, was wat de paus in het Europees parlement zei van een misselijk makend cynisme. Het Reformatorisch Dagblad had er een stukje over en daaruit blijkt dat de paus het ongeloof de schuld geeft van het geweld in de wereld.

Onder de kop Geweld komt op waar de mens God vergeet, zei de paus onder meer:

“Als de mens God gaat vergeten en erin faalt om Hem de eer te geven, zal geweld opkomen, zo zei de paus verder. In zijn speech kwam hij daarom op voor geloofsvervolgden, alsook voor het gezin, de schepping en bootvluchtelingen. „Laten we van de Middellandse Zee geen groot kerkhof maken.” Volgens paus Franciscus moet Europa de landen van herkomst van deze vluchtelingen steunen in hun ontwikkeling”.

Deze opmerking werd onmiddellijk toegejuicht door de SGP – oude vijanden, kun je nagaan – maar als je erover nadenk is zij van een ongelooflijke stompzinnigheid. Of van een ongelooflijk cynisme. De bootvluchtelingen zijn niet het resultaat van ongeloof, maar van religieus geweld dat telkens weer in het Midden-Oosten oplaait.

In dit verband is het misschien goed te wijzen op een artikel in Trouw, met de strekking dat wereldwijd de terreur toeneemt en dat die terreur overwegend religieus geïnspireerd is:

“Terreur eiste vorig jaar mondiaal 60 procent meer slachtoffers dan in 2012. Aanslagen komen nu overwegend van groepen met islamitisch karakter. Twee op de drie aanslagen wordt gepleegd door de Islamitische Staat, Boko Haram, Al-Kaida en de Taliban”.

Ook het gezeur van de paus over “de nadruk op de economie” die ten onrechte zou zijn, is eigenlijk weerzinwekkend. Die economie waarborgt onze welvaart. Het is maar goed ook dat economen en politici een oogje in het zeil houden. Wil de paus liever dat wij arm èn spiritueel zijn? Ik denk het wel, want dan kan de kerk zijn schaapjes beter in het gareel kan houden.

“Franciscus sprak over de waardigheid die de mens heeft gekregen van God. De nadruk van de EU op de economie keurt hij af. „Tot ontzetting domineren het technische en het economische debat.” Hij pleitte er dan ook voor dat Europa de sociale gevolgen van de crises in de wereld beter in de gaten houdt en het hoofd biedt”.

Hier op YouTube beelden van de paus in Straatsburg.