Over de positie van de vrouw in de katholieke kerk

De positie van de vrouw in de katholieke kerk is nog altijd een vraagstuk, en vandaar dat de Pauselijke Raad voor de Cultuur er weer eens een conferentie aan wijdde. Als logo gebruikte men een kunstwerk van Man Ray. Een torso van een met touwen geknevelde naakte vrouw (Venus restored), gemaakt in 1936 – en dus copyright vrij.

Mocht men denken dat een meer libertijnse tijd onder conservatieve katholieken is aangebroken, dan vergist men zich. Het regende protesten aan het adres van kardinaal Ravasi, die als voorzitter van de Raad, die een afbeelding van de vastgebonden vrouw op zijn website had geplaatst.

“Pure pornografie”. Enzovoort.

Maar er zit nog een derde trap aan de raket vast. Tenslotte ging de Pauselijke Raad voor de Cultuur door de knieën en verving de Man Ray door Madonna van den drogen boom, een schilderij dat tussen 1462 en 1465 is gemaakt is de Vlaamse meester Petrus Christus.

 

Inderdaad, keurig!

Hier het bericht op Kerknet over de kwestie.
“Kardinaal Ravasi, de voorzitter van de raad, verduidelijkte dat het beeld bewust was gekozen: "Het illustreerde perfect de krachtlijnen van het werkdocument van de conferentie: Helaas gaan nog steeds vele vrouwen gebukt onder de beperking van vrijheid (gebonden door touwen), wordt hun stem en intellect genegeerd (zonder hoofd) en is er geen waardering voor hun handelingen (zonder benen)." Volgens 'National Catholic Reporter' is de afbeelding na de vele negatieve en verontwaardigde reacties uit de hele wereld vervangen door een schilderij van de kunstenaar uit Brugge, waarop Maria te zien is omringd door dode takken en met het kindje Jezus in haar armen.

Arme Man Ray!