of niet levend verbranden, dat is de kwestie.

Er woedt een heftig debat in moslimkringen over de vraag of je iemand levend mag verbranden. Volgens de kalifaatgangers van de Islamitische Staat mag levend verbranden echt wèl en heeft IS niets verkeerds gedaan, toen men de Jordaanse piloot Moaz in het vuur gooide.

In Trouw schreef Robin de Wever een stuk over deze heikele kwestie: “Vijanden verbranden is wel degelijk Allahs wil.”

“Islamitische Staat lijkt zich er van bewust dat prominente geestelijken hun neus ophalen voor de verbrandingsdood. Na de publicatie van de verbrandingsvideo vaardigde de groep een fatwa uit waarin ze stelt dat de methode wel degelijk islamitisch precedent heeft. Twee van de vier grote scholen binnen de sharialeer staan verbranding toe, merkt de fatwa op. Die stelling verdient kennelijk enige uitleg, want even verderop wijst de auteur naar de vroege islamitische krijgsheer Al-Muhallab ibn Abi Suffrah. Die zou uit Mohammeds mond opgetekend hebben dat 'alleen Allah' met vuur straft.”

Als ik het stuk van De Wever goed begrijp, dan vindt IS de ophef over het verbranden van de piloot allemaal 'gezeur'. Dat verbranden kwam in het verleden veel voor en alleen benepen geesten maakten zich er druk over. De profeet schijnt trouwens zelf te hebben aanbevolen.

In Dabiq, het glossy magazine van IS, staat volgens Slate:
“In burning the crusader pilot alive and burying him under a pile of debris, the Islamic State carried out a just form of retaliation for his involvement in the crusader bombing campaign which continues to result in the killing of countless Muslims who, as a result of these airstrikes, are burned alive and buried under mountains of debris.”

Het hele stuk zou 'verschrikkelijk defensief' zijn, want het zit IS kennelijk niet lekker dat ze slechte publiciteit heeft gekregen, terwijl ze dachten dat de hele moslimwereld met bewondering naar de vuurzee zou kijken. 

Overigens wordt op verschillende sites tegengesproken dat de Jordaanse piloot levend is verbrand. Aan de beelden zou te zien zijn dat hij eerst een nekschot heeft gekregen. Wilt u er meer over lezen, dan kan dat hier

Het is even doorbijten met zoveel sadisme. O ja, en tenslotte nog dit. Er zijn er ook die beweren dat de verbranding van de Jordaanse piloot niet gedaan is door IS, maar door de Joden! Het is, echt waar, een zionistisch complot. Zie hier op MEMRI/TV.