De twee grote stenen in Oklahoma, waarop de Tien Geboden staan geschreven, zijn vorige week verplaatst.

Het gebeurde ’s nachts, want men had liever geen getuigen. Een video is er kennelijk niet van gemaakt, maar wel bestaan er foto’s van de gebeurtenis. De rechtbank van Oklahoma had bepaald dat de stenen niet op die plek voor het stadhuis kon blijven staan, aangezien zulks in strijd is met de scheiding van kerk en staat.

The Washington Post had er een verslag van:
“A 4,800-pound Ten Commandments monument on the Oklahoma Capitol grounds was removed by workers in the dark on Monday and transported to the offices of a private conservative think tank. The move followed a decision in June from the Oklahoma Supreme Court that the statue violates a state constitutional prohibition on the use of public property to support “any sect, church, denomination or system of religion.”

Het geschiedde snel en er stonden troopers paraat, maar er gebeurde niets. Zelfs God greep niet in. Op You Tube zijn er beelden van: