Aanslagplegers zijn bijna altijd jonge jongens

De aanslagen in Parijs deden mij weer eens beseffen dat de aanslagplegers bijna altijd jonge jongens zijn, met een enkele keer een jonge vrouw erbij. Net de puberteit ontgroeid, gelovend in een heilig idee waarvoor alleen een radicale oplossing geldt, dat is doorgaans het referentiekader van de terrorist die de daadwerkelijke actie moet uitvoeren.

Hoe komen die jongeren ertoe? Het lijkt mij uiteindelijk een van de meest fundamentele vragen die moet worden beantwoord. Daarbij zal toch ook de achterliggende ideologie betrokken moeten worden. Zo lang men de analyse niet durft te maken dat de islam op de een andere een voedingsbodem is, zo lang men blijft zeggen het heeft niets met de islam te maken, zo lang moslims in dit opzicht niet bij zichzelf te rade gaan, kan dit probleem niet worden opgelost.

Op dezelfde dag van de aanslagen las ik bij OBA Live het volgende bericht voor: Het geloof maakt kinderen egoïstischer en gemener. Dat wordt niet gezegd door een verstokte atheïst of een geflipte islamofoob, maar door de Universiteit van Chicago. Biologen deden daar onderzoek naar de relatie tussen geloof en altruïsme.

En wat bleek? 

RTLNieuws vatte het zo samen: “Heb elkaar lief. En denk aan de ander. Religieuze kinderen leren het van jongs af aan, maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. Het geloof maakt kinderen juist gemener en egoïstischer.”

Kinderen kregen stickers en moesten die met anderen delen. Steeds kwam naar voren dat christelijke en islamitische kinderen het minst geneigd waren om dat te doen. Verder bleek dat vooral islamitische kinderen geneigd waren strengere straffen uit te delen. Tenslotte nog een opmerkelijk detail: “Opvallend genoeg zijn de resultaten in strijd met het beeld dat ouders van hun kinderen hebben. Zo blijken gelovige ouders veel sterker geneigd te zijn aan te geven dat hun kinderen heel empathisch zijn en meer oog hebben voor anderen dan niet-gelovige ouders.”

Hier de samenvatting in The Guardian.

Het onderzoek werd in zes verschillende landen gehouden:
“Almost 1,200 children, aged between five and 12, in the US, Canada, China, Jordan, Turkey and South Africa participated in the study. Almost 24% were Christian, 43% Muslim, and 27.6% non-religious. The numbers of Jewish, Buddhist, Hindu, agnostic and other children were too small to be statistically valid.”

Hier uitleg en commentaar van The Young Turks, een Amerikaanse groep van atheïsten: