Volgens The Washington Post is onder paus Franciscus I de rehabilitatie begonnen van de bevrijdingstheologie. Binnenkort zal in Peru over deze kwestie een grote bijeenkomst van katholieke theologen worden gehouden.

Washington Post
“Peruvian theologian the Rev. Gustavo Gutierrez will be one of the main speakers at a gathering of the Vatican’s charity arm, Caritas Internationalis, and will appear at an official Vatican press conference launching the assembly Tuesday. Liberation theology is the Latin American-inspired Catholic theology advocating for the poor. It gained followers in the 1960s and 1970s among Latin Americans who were raised Catholic, taught by Marxist-influenced teachers and outraged by the inequality and bloody repression around them”.

Deze wedergeboorte staat in een schril contrast met een bericht dat ik aantrof op het Katholiek Nieuwsblad. De kop laat niets te raden over: “Bevrijdingstheologie bedacht door KGB”. Volgens het bericht zou de Wereldvredesraad, waarbij veel christelijke kerken betrokken waren, rechtstreeks zijn geïnfiltreerd door de KGB, die ook als sponsor optrad. Dit alles volgens de gevluchte Roemeense generaal en geheim agent Ion Mihai Pacepa. Hij is ook de auteur van het boek Dezinformatsija. Pacepa meent:
“De Wereldvredesraad zou ook instrumenteel geweest zijn bij het manipuleren van "een groep Zuid-Amerikaanse bisschoppen om een Latijns-Amerikaanse Bisschoppenconferentie te houden in Medellin, in Colombia". Het officiële doel was de armoede te bestrijden. Het eigenlijke, niet openlijke doel was een nieuwe religieuze beweging op te zetten die in opstand moest komen tegen "het geïnstitutionaliseerde geweld van armoede" en die door de Wereldraad van Kerken te laten erkennen”.
Hier over het spionnenwerk van Pacepa:

Het zal er uiteindelijk wel op neer komen dat de veel pausen door het Kremlin zijn aangesteld.