Op zondagmiddag 29 maart wordt Geert Wilders in De Nieuwe Liefde berecht voor zijn opmerking: “Willen wij meer of minder Marokkanen?”

Haast u met het bestellen van kaartjes: op zondagmiddag 29 maart wordt Geert Wilders in De Nieuwe Liefde berecht voor zijn opmerking: “Willen wij meer of minder Marokkanen?”. Weliswaar wordt het een symbolische aangelegenheid, maar toch.

Kerknieuws geeft de volgende informatie:

“Aanklager is Bart Nooitgedagt en Peter Plasman verdedigt. Esther Janssen, gepromoveerd op hate-speech en vrijheid van meningsuiting, plaatst de zaak in juridisch-historisch perspectief. Rechter- en raadsheer- plaatsvervanger Frans Bauduin ziet als amicus curiae, oftewel ‘vriend van de rechtbank’, toe op de juiste toepassing van de rechtsprocedure. Presentator en gelegenheidsrechter Bahram Sadeghi beslist over veroordeling of vrijspraak, bijgestaan door de amicus curiae en het publiek.”

Ook de site van De Nieuwe Liefde geeft informatie over dit liefdevolle initiatief:

“Opkomen voor de vrijheid van meningsuiting èn de grenzen daarvan opzoeken – het is actueler dan ooit. Zeker als het om geloof of afkomst gaat. Dit mensenrecht botst met het verbod op groepsbelediging, haatzaaien, racisme en discriminatie. Waar ligt de grens tussen ‘rekening houden met’ en 'zelfcensuur'? Maakt het uit of een burger of een politicus omstreden uitspraken doet?”

Er wordt gestreamd via DNL-TV, dus u kunt ook gewoon thuisblijven en toch alles volgen.

Maar zullen wij eens een wedje maken?

Wilders wordt gewoon veroordeeld. Symbolisch natuurlijk.

Hier de gewraakte uitspraak: Tot 29 maart!