Er komt weer een grootschalig onderzoek naar Nederlanders en hun geloof.

Dat meldt de site Wij. Het grote nieuws werd op Facebook de wereld in geslingerd door Peter Nissen, hoogleraar Spirtualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Het is vijfde onderzoek in de geschiedenis; het laatste werd uitgevoerd in 2006.

Uiteraard is er niets tegen zo’n onderzoek, integendeel. Maar in deze passage valt wel iets op:
“Het vijfde onderzoek wordt uitgevoerd door Ton Bernts van het KASKI, onderdeel van desamenwerking met Joep de Hart van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Beiden waren ook bij het laatste onderzoek God in Nederland (2006) betrokken en Joep de Hart ook bij de editie 1996. Het onderzoek wordt financieel mogelijk gemaakt door RKK en Stichting Sormani Fonds.”

Vraag: Afgezien van het SCP, zijn dit wel de juiste partijen om dit onderzoek uit te voeren? Het onderzoek wordt geëntameerd door Protestante theologen, een kleine roomse omroep en de Stichting Sormani Fonds – wie zijn dat?

Dit is de doelstelling van de Sormani:
“Het statutaire doel van de stichting is uit de opbrengst van haar belegd vermogen financiële steun te verlenen ter bevordering van de wetenschap op christelijke grondslag, alsmede ten dienste van de intensivering van de christelijke geloofsbeleving, bij voorkeur aan enige Nederlandse universiteit of hogeschool of enige andere Nederlandse wetenschappelijke instelling.”

Wetenschap op christelijke grondslag – waar vind je dat nog? Kortom, mij zou het niet verbazen wanneer de uitkomsten gekleurd zullen zijn door een positieve kijk op religie. Dat manco is ook al gebleken in het onderzoek van 2006.

Meer over de onderzoeken naar 'God in Nederland' is hier te vinden. En hier Andere Tijden over 'De God van Nederland'.