De eerste lezing in de serie "vrije lezingen" van Boris van der Ham gaat over de ouderenzorg, en over het belang van welzijnswerk: "politiek, stop met de bezuinigingen op welzijnswerk! Medemens, kijk om naar je medemens."

Van der Ham citeert daarnaast oud-premier Willem Drees.

"Leven toevoegen aan de jaren"

Tot vier jaar geleden maakte Boris van der Ham, voorzitter van het Humanistisch Verbond, wekelijks een 'vrijzinnige lezing'. Ze waren te zien op YouTube, zowel in het Nederlands als in het Engels. Hij behandelde daarin vaak humanistische thema's, en denkers.  Sinds kort zijn de 'vrije lezingen' terug.