Roland Pierik

Het Medialogica-moment van

Wat is de kwaliteit van het publieke debat in Nederland? In hoeverre vindt de argumentatie plaats op basis van de feiten? Welke retoriek wordt er gebruikt? En hoe beïnvloeden (nieuws)beelden onze publieke opinie?

In deze serie vraagt Medialogica  wetenschappers, politici of ervaringsdeskundigen naar hun belangrijkste tv-fragmenten als het om de werking van medialogica gaat. De ene keer staat het vaccinatiedebat centraal, dan weer gaat het om klimaat of migratie.

Aflevering 2: Het Vaccinatiedebat

Uit cijfers blijkt dat steeds meer Nederlandse ouders twijfelen over het wel of niet vaccineren van hun kind. De afgelopen jaren is de vaccinatiegraad in Nederland gedaald tot onder 95 procent. Te laag, zeggen deskundigen. Met de groei van de twijfel en het zakken van de vaccinatiegraad, krijgen voor en tegenstanders in de Nederlandse media steeds vaker ruimte hun standpunten rondom het wel of niet vaccineren uiteen te zetten. Voor Medialogica bekijkt rechtsfilosoof en lid van de Commissie Vaccinatie Roland Pierik het vaccinatiedebat. Wat valt hem op?

Met Roland Pierik

Roland Pierik is universitair hoofddocent rechtsfilosofie aan de UvA en lid van de Commissie Vaccinaties van de Nederlandse Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad is een onafhankelijk adviesorgaan met als wettelijke taak regering en parlement te adviseren op het brede terrein van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Vanaf 2013 publiceert Roland Pierik verschillende artikelen en analyses over vaccinatie en het debat over wel of niet verplicht vaccineren. 

Aflevering 1: Het Klimaatdebat

Het is misschien wel de meest verhitte discussie van het moment: het klimaat. Een discussie vol doemscenario’s en drogredeneringen, drammers en dromers. De een waarschuwt voor miljarden euro’s die nodeloos over de balk worden gesmeten, de ander voorziet een naderende apocalyps. Voor Medialogica analyseert Milieu-adviseur Jan Paul van Soest welke retoriek politici gebruiken in het klimaatdebat.

Met Jan Paul van Soest

Jan Paul van Soest is milieu-adviseur en auteur van het boek 'de Twijfelbrigade', waarin hij onderzoekt wie er in het klimaatdebat baat heeft bij verwarring.