Veel komt er op ons af in deze door corona gedomineerde tijd. Noodzakelijke maatregelen worden genomen, die voor veel mensen verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Ondertussen wordt er in de humanistische wereld hard gewerkt aan nieuwe praktijken om de waarde van (mede)menselijkheid hoog te houden. Zie hieronder een greep uit wat onze collega’s en andere partners voor elkaar boksen. En dat is maar het topje van de ijsberg.

Humanistisch Verbond: thuisblijverspost en geestelijk verzorgers

Nu onze samenleving hard tot stilstand is gekomen realiseren onze collega’s van het Humanistisch Verbond dat niet alleen onze gezondheid op het spel staat. Mensen worden op zichzelf teruggeworpen, grote zingevingsvragen komen aan de orde. Voor enige houvast heeft het Humanistisch Verbond de zogeheten Thuisblijverspost opgetuigd. In zeven e-mails behandelen ze relevante onderwerpen, waaronder sociale isolatie, verveling en onderling vertrouwen. Meld je hier aan voor deze thuisblijverspost.

Ook humanistisch geestelijk verzorgers worden gezien als essentieel beroep in deze tijden. Voor prangende vragen over bijvoorbeeld quarantaine, angst voor eenzaamheid, hoe het nu verder moet als je een naaste niet kunt bezoeken, kun je bellen met 020 521 9011. Tussen tien en twaalf uur in de ochtend is er een humanistisch geestelijk verzorger paraat om je professioneel bij te staan.

Van hetzelfde laken een pak zijn de diverse lokale afdelingen van het Centrum voor Levensvragen. Hier kun je ook terecht bij humanistische geestelijk verzorgers die begeleiding, ondersteuning en een luisterend oor bieden voor ieder die zich zorgen maakt, eenzaam is, en een gesprekspartner zoekt in deze tijd van corona. Klik hier voor meer info of zoek een Centrum voor Levensvragen bij je in de buurt. 

Home-Start Nederland

Humanitas

Ook in deze tijden helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Nu we 1,5 meter afstand moeten houden gebeurt dat waar het kan op afstand. Zo helpen de vrijwilligers van de Thuisadministratie om mensen met schulden hun administratie weer op orde te brengen. Binnen het Gezonde Maatjes-programma is een sportprogramma op afstand ontwikkeld dat is bedoeld om kinderen meer te laten bewegen. Ter inspiratie maakte vrijwilligster Ana Claudia een video voor de ochtendroutine. De vrijwilligers van Humanitas-Tandem ondersteunen eenzame mensen door op afstand te kletsen of een spelletje te doen. Lees hier de ervaringsverhalen. En Home-Start-vrijwilligers bieden gezinnen die dat willen telefonisch hulp, zodat ouders niet te lang blijven zitten met vragen waarbij vrijwilligers ook nu kunnen ondersteunen. Daarnaast post het Home-Startteam dagelijks een opvoedtip op Facebook. 

Reflectie door Universiteit voor Humanistiek

Als universiteit draaien de medewerkers van de UvH overuren om hun studenten te voorzien van online onderwijs. Tegelijk zetten zij hun kennis en expertise in om te reflecteren op de corona-crisis. Hoogleraar Anja Machielse geeft in het AD concrete tips om te overleven als je 24-uur per dag thuis zit.

Geert Smid, pyschiater en bijzonder hoogleraar Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld aan de Universiteit voor Humanistiek, vertelt in Zorg + Welzijn hoe belangrijk het juist ook in deze tijd is om het gesprek te voeren over het levenseinde en verlies. 

Tot slot legt Menno Hurenkamp, universitair docent politicologie aan de Universiteit voor Humanistiek, de sterke en zwakkere kanten van onze samenleving bloot in een serie gesprekken over de corona-pandemie in Trouw.

Edwin Huizing, Executive Director Hivos

Hivos pleit voor solidariteit

Samen met meer dan vijftig Nederlandse ontwikkelings- mensenrechten- en noodhulporganisaties pleiten onze collega’s van Hivos voor nationale en internationale solidariteit. Steun aan ontwikkelingslanden en aan maatschappelijke organisaties in die landen zou onderdeel moeten zijn van de noodmaatregelen die het kabinet neemt. De organisaties spreken hun zorgen uit over het gebrek aan internationale coördinatie en solidariteit in de bestrijding en aanpak van de coronacrisis. Hoewel de meeste ontwikkelingslanden op dit moment nog maar aan het begin van de epidemie staan, beschikken de meesten niet over een hoogwaardig gezondheidssysteem. Bovendien dreigen maatregelen in sommige landen juist tégen mensen te werken en bestaande ongelijkheden te vergroten. 'Zonder internationale solidariteit ondermijnen we de waarden van onze samenleving,' zegt Hivos-directeur Edwin Huizing’.

Bert Deliën, directeur Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak: 24 uurs-opvang voor daklozen en zwerfjongeren

Hoe organiseer je thuisquarantaine als je geen huis hebt? Samen met het Leger des Heils verzorgt Humanitas Onder Dak in Enschede 24-uur per dag opvang voor daklozen. In corona-tijd levert dat wel nieuwe dillema’s, die om goede coördinatie en samenwerking vragen. Hoe help je hen die besmet zijn? En wat doe je als een zwerfjongere ziek wordt? In Dagblad Tubantia vertelt Directeur Bert Deliën hoe ze daar bij Humanitas Onder Dak mee omgaan. En lees hier meer over de activiteiten van Humanitas Onder Dak.

Humankind: 24/7 kinderopvang voor ouders in cruciale beroepen

Nu ouders in cruciale beroepen ook ’s avonds, ‘s nachts en in het weekeinde moeten werken organiseert Humankind doorlopende opvang voor kinderen tot 13 jaar. Voor thuiswerkende ouders voorziet Humankind via sociale media in allerlei tips om de tijd zinvol met elkaar door te komen. Bekijk ook de bezigheidstips voor bij het ingewikkelde combineren van thuiswerken en opvoeden.

Humanistische uitvaartbegeleiding

Humanistische Uitvaartbegeleiders spelen meer dan ooit een essentiële rol. Door de maatregelen van de overheid, waardoor een minimaal aantal mensen hebben zij hun persoonlijke aanpak moeten aanpassen zodat zij optimaal recht kunnen blijven doen aan iemands leven. Hoe borgen zij de menselijke waarde wanneer er een slechts enkele dierbaren bij een uitvaart aanwezig kunnen zijn? Lees hier de ervaringen van vrijwilligster Hanny van Balkom. Of ga naar de website van de Humanistische Uitvaartbegeleiding voor meer informatie over deze dienstverlening.

Meer nummers om te bellen

Een telefoonnummer dat 24 uur per dag bereikbaar is, en ook belangrijk om te noemen in deze bijzondere tijden is 0900-0767 (normaal tarief). Dit is het nummer van de Luisterlijn, dat dag en nacht beschikbaar is voor een vertrouwelijk gesprek om zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden. De Luisterlijn is ook via chat en mail bereikbaar, check dat hier

Daarnaast kun je de Rode Kruis Hulplijn bellen voor praktische hulpvragen, op nummer 070-4455 888 en kun je bij de Helpdesk Welkom Online terecht voor online en digitale vragen, bel dan naar 088-344 2000.

Een Tegen Eenzaamheid

"Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel," zei koning Willem-Alexander in zijn speech van 20 maart jongstleden. Het is een aansporing die onze vrienden van Een Tegen Eenzaamheid - met wie we intensief samenwerkten rondom onze serie 'We zien ons' - ter harte nemen. Zij zien ook dat ouderen meer risico lopen om geraakt te worden door het coronavirus, vanwege minder sociaal contact, maar ook omdat ze simpelweg praktische hulp missen. De organisatie heeft tips om die eenzaamheid te bestrijden. "Als een persoonlijk bezoekje er niet in zit, laat toch van je horen. Of misschien juist wat vaker. Even bellen of een kaartje sturen. Of kun je ‘coronaproof’ hulp aanbieden. Denk aan het doen van een online spelletje. Foto’s delen. Samen tv kijken met de telefoon aan het oor. Een bloemetje versturen of hapje eten bezorgen."

Meer licht in de corona-duisternis