Een gevoel van gemis bracht studenten en docenten eind 2014 bij elkaar in een kraakpand aan de Amsterdamse Spuistraat. Waarom? Omdat het onderwijs te ééndimensionaal opleidt en niet langer aansluit bij de snel veranderende wereld van vandaag.

Het gemis vatte zij samen als Bildung: persoonlijke vorming en het leren nemen en dragen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onderwijs waarin niet alleen aandacht is voor cognitieve, kritisch-analytische oefening, maar voor brede vorming op het gebied van empathie, expressie, ethiek, creativiteit en ondernemerschap. Onderwijsvormen die verder gaan dan een hoorcollege en meerkeuzetentamens, maar waarin hoofd, hart en handen worden aangesproken door innovatieve didactiek en pedagogiek.

De groep nam een besluit; als dit is wat we missen, dan gaan we het zelf doen!

Inmiddels is De Bildung Academie een landelijke bottom-up beweging van meer dan honderden mbo-, hbo- en wo-studenten en kunstenaars, sporters, politici, wetenschappers en ondernemers. Samen maken zij innovatieve onderwijsprogramma’s, zoals: 

De Bildung Master voor hbo- en wo-studenten,
* Bildung voor docenten 
* Open Bildung Academie
* Overbruggen in Amsterdam, waar mbo-, hbo- en wo-studenten samen onderwijs ervaren, waarbij ze samenwerken en Bildung als ideaal, methode en organisatiewijze een duurzame plaats geven.

Human is vanaf het prille begin een belangrijke samenwerkingspartner. Al tijdens de eerste schetsen van De Bildung Academie deelden wij kennis en ervaring. Zo gaf onze regisseur Kees Vlaanderen een gastcollege over scenarioschrijven en Duivelse Dilemma’s en gaven studenten van de academie presentaties op het Brainwashfestival over identiteit en retorica.

De komende periode vervolgen we deze samenwerking. Hoe kunnen we de bestaande programmering sterker vervlechten in onderwijsprogramma’s? Welke onderwerpen zien studenten van De Bildung Academie die een vertaalslag naar Human-programmering zouden kunnen krijgen? En wat zou het betekenen om een tv-programma en bijbehorend impact-traject volledig bottom-up vorm te geven?

Nieuwsgierig of wil je meedenken? Laat het weten via onderwijs@human.nl.