Human gaat de komende jaren als aspirant-omroep deel uitmaken van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Bijna 80.000 leden, ruim boven de vereiste 50.000, maakten dit mogelijk. Met dat aantal is Human de grootste nieuwe toetreder van de afgelopen decennia.

"Gisteren hebben we natuurlijk de champagne ontkurkt en een toast uitgebracht op al die mensen die ons met hun lidmaatschap hebben ondersteund. Aan hen hebben we dit in de eerste plaats te danken," zegt directeur Bert Janssens. "Maar vanaf vandaag gaan we door met de plannen voor 2016 en daarna. Diepgang krijg je niet cadeau, was het motto van onze campagne. Badlakens en andere parafernalia kregen onze leden niet. Het cadeau kregen ze gisteren van de staatssecretaris.
 
Dekker volgde de positieve adviezen die het Commissariaat voor de Media, de Raad voor Cultuur en de Raad van Bestuur van de NPO aan hem uitbrachten over het beleidsplan dat Human indiende. In deze adviezen werd vertrouwen uitgesproken in de toegevoegde waarde van Human voor de publieke omroep en de bijdrage van Human aan de noodzakelijke vernieuwing daarvan.
 
Human maakt nu nog onderdeel uit van de levensbeschouwelijke omroepen en is bekend om zijn programma's over morele keuzes en filosofie (’Het Filosofisch Kwintet’, 'Dus ik Ben’, OBA Live'),  onderzoeksjournalistiek (‘Medialogica’), drama ('De Vloer Op’, ‘Duivelse Dilemma's’), documentaires en kinderprogrammering ('De Vloer Op Jr’, ‘Dus ik Ben Jr.’). Na het door het huidige kabinet aangekondigde einde van de levensbeschouwelijke omroepen, werden door het netwerk rond Human, waaronder het Humanistisch Verbond, Humanitas, Denkstation Brandstof, Filosofie Magazine en de VPRO, initiatieven genomen om de - nu definitieve - doorstart mogelijk te maken.

Human bedankt al zijn leden en alle partners voor hun steun en hartverwarmende (re)acties.