Als reactie op de Nashville-verklaring lanceerde het Humanistisch Verbond (HV) de zogeheten Liefdesverklaring, voor ‘iedereen die vrijheid en liefde een warm toedraagt’. We spraken HV-voorzitter Boris van der Ham.

40.000 and counting. Zoveel ondertekenaars heeft de zogeheten Liefdesverklaring op het moment van schrijven. Deze verklaring, bestaande uit tien punten en opgesteld door onze vrienden van het Humanistisch Verbond (HV), is een reactie op de Nashville-verklaring, die onlangs in het Nederlands werd vertaald en door prominente orthodox christenen in Nederland is ondertekend.

Volgens het HV kun je die verklaring lezen als een hang naar het verleden of vaststaande waarheden die ervoor zorgt dat mensen in hokjes worden gedrukt. En om de verworvenheden op het gebied van liefde te waarborgen en uit te dragen is er nu dus de Liefdesverklaring.

'In tien punten lees je hierin onze normen en waarden op het gebied van liefde,' zegt Boris van der Ham, voorzitter van het Humanistisch Verbond. 'De ondertekenaars gaan van links naar rechts in het politieke centrum, van mensen die religieus zijn zoals CDA Pride en Joost Röselaars, vrijzinnig predikant in Amsterdam, tot mensen die dat niet zijn zoals veel humanisten, filosofen, acteurs, journalisten en schrijvers. Wat ik vooral belangrijk vind is dat het een inclusieve verklaring is, waarin je verklaart dat je zelf mag kiezen wie en hoe je liefhebt.'

Ook tekenen? Klik hier!

Scherp en onbarmhartig

Niet dat het als het een hele grote verrassing kwam dat in Nederland niet iedereen even ruimdenkend is over vrijheid en liefde, geaardheid en genderdiversiteit. En gezien het geringe aantal ondertekenaars van de Nashville-verklaring zou je ook je schouders kunnen ophalen en het negeren. Toch vindt Van der Ham dat geen goed signaal.
 
'We weten natuurlijk dat er mensen zijn in Nederland en daarbuiten die dit soort zeer orthodoxe opvattingen hebben. Maar als het vervolgens zo scherp en onbarmhartig wordt opgeschreven dan vind ik dat je tenminste een liefdevoller verhaal daar tegenover moet zetten. Zij ontkennen diversiteit en zeggen met deze verklaring dat wanneer je hun visie op liefde en seksualiteit niet onderschrijft, dat je de samenleving ruïneert. Ze veroordelen zelfs christenen die een andere mening hebben.'

Tekst gaat verder onder de banner

Voordat je verder leest

Human wil mens en wereld vooruithelpen met een gezonde dosis blikverruiming. Hersenvoer voor doendenkers, mensen die eerst vragen stellen vóór ze zich een mening vormen. En vervolgens ook echt iets doen voor de wereld.

Doe je mee? De wereld heeft mensen nodig.

Word vriend. Voor slechts 1 euro per maand krijg je meer stof tot nadenken.

Samen leven in een mooiere wereld. Dat is ons doel. Samen met jou én 149.999 anderen. Want met 150 duizend vrienden blijft Human als publieke omroep bestaan.

Andere visie

En je zou dan naar de rechter kunnen stappen, omdat met deze verklaring vrijheden van anderen worden ingeperkt. Of je doet zoals Dj Joost van Bellen aangifte bij de politie. Maar die weg wil Van der Ham niet bewandelen, want ook de ondertekenaars van de Nashville-verklaring hebben recht op hun mening. 'Met deze Liefdesverklaring laten we wel zien dat er ook een duidelijke andere visie is,' zegt Van der Ham.
 
Al met al is de Nederlandse Nashville-verklaring een bevestiging van de idee dat nog lang niet alle mensen in de Nederlandse samenleving vrij zijn om te voelen en lief te hebben hoe ze zelf willen. 'Ten opzichte van sommige orthodox christelijke, streng Hindoestaanse en streng islamitische denkbeelden is het belangrijk dat bijvoorbeeld jongeren ook een ander perspectief horen,' besluit Van der Ham.

Lees de Liefdesverklaring onder de afbeelding

10 punten van de Liefdesverklaring

1. Wij bevestigen dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn.

2. Wij bevestigen dat mensen op verschillende wijzen elkaar liefhebben en lichamelijk tot elkaar kunnen worden aangetrokken. Alle mensen moeten in vrijheid kunnen zijn wie ze willen zijn.

3. Wij bevestigen dat seksualiteit altijd een wederzijds vrije keuze moet zijn.

4. Wij bevestigen dat seksualiteit een bijdrage levert aan een betekenisvol, vreugdevol en mooi leven.

5. Wij bevestigen dat er mensen zijn die van sekse willen veranderen, en bevestigen hun recht dit te doen.

6. We ontkennen dat mensen hun geaardheid moeten verbergen of afzweren.

7. Wij bevestigen dat het huwelijk een keuze is tussen vrije mensen – hetero, homo of bi – die met elkaar een liefdevol en verantwoordelijk verband aan willen gaan.

8.  Wij bevestigen dat er ook andere vormen zijn waarin mensen liefdevol samenleven en voor elkaar zorgen. 

9. Wij bevestigen dat liefde de belangrijkste basis is voor het opvoeden van kinderen. Vrouwen en mannen – ongeacht de vorm van hun onderlinge relatie – zijn daartoe in staat.

10. Wij bevestigen dat ieder vrij is in het vormgeven van het eigen leven, en dat er zowel in wetgeving als in sociaal verkeer geen directe of indirecte dwang of uitsluiting plaatsvindt. 

Klik hier om ook de Liefdesverklaring te ondertekenen