Over de vele gezichten van feminisme

Kijk

Aflevering 1 - Imago

In de eerste aflevering van Het F-woord bespreken de makers het imago van het feminisme. Er zijn nog altijd veel vooroordelen over mensen die zichzelf feminist noemen. Ze zouden altijd boos zijn, alleen maar in tuinbroeken rondlopen en hun okselhaar laten staan. Feministen krijgen vaak de reactie: "Is het feminisme niet al lang ‘klaar’? In Nederland zijn mannen en vrouwen toch al lang gelijk?"

Maar waar komt dat imago vandaan? En klopt het wel? Is het feminisme inderdaad klaar of zijn er nog een paar slagen te slaan? En voor wie is het feminisme eigenlijk? Alleen voor vrouwen of ook voor andere mensen? Kunnen mannen ook feministen zijn?

Aflevering 2 - Stem

In de tweede aflevering van Het F-woord gaat het gesprek over stem: hoe laten feministen zich horen? Is er ruimte voor hun stem? En wordt er geluisterd als ze praten? Zo is het moeilijker voor vrouwen om een podium te claimen. Vaak worden vrouwen dan ook niet op hun boodschap, maar op hun voorkomen en presentatie beoordeeld. In plaats van te luisteren naar wat ze te zeggen hebben, richten mensen zich vaak op hoe het gezegd wordt. 

"Je boodschap is wel goed, maar waarom zeg je het zo boos?" "Haar stem is niet fijn om naar te luisteren," of: "Ze kijkt zo bitchy." Een groot onderdeel van feminisme is dus de strijd om überhaupt gehoord te worden.

Aflevering 3 - Strijd

In de derde aflevering van Het F-woord gaat het gesprek over rechten en wordt er besproken waar feministen eigenlijk voor strijden. Denk aan: gendergelijkheid, de loonkloof, de orgasmekloof, abortusrechten, hormonen in de pil, body-positivity, queer rechten, trans rechten, feminisme en geloof, feminisme en racisme, feminisme en discriminatie, #MeToo, validisme, huiselijk geweld, seksueel grensoverschrijdend gedrag, zichtbaarheid in de media, en cat calling (nagefloten worden op straat).

Hoe kiezen de feministen waar ze voor strijden? En hebben ze daar wel een keuze in? Een zwarte queer vrouw strijdt noodgedwongen voor andere dingen dan een witte hetero vrouw. Een vrouw in een rolstoel krijgt met hele andere discriminatie te maken dan een trans vrouw. In aflevering drie leggen de feministen uit waar zij voor strijden, en hoe ze kiezen waar ze voor strijden.

Aflevering 4 - Hoe

De vierde en laatste aflevering van Het F-woord gaat over ‘Hoe’. Hoe kun je feminist zijn? Zijn feministen alleen schreeuwende vrouwen op de Dam? Lopen ze in tuinbroeken rond met spandoeken? Volgens Het F-woord zijn er ook andere manieren om feminist te zijn. Je kan feminist zijn in het dagelijks leven, op school of in je werk. Wanneer je een collega aanspreekt op een seksistische grap, dan strijd je, misschien wel onbewust, voor gelijke rechten.

Naast het aanspreken van mensen in je omgeving kan je ook een boek schrijven, op Instagram posten, een podcast maken, in een talkshow zitten, liedjes maken, #MeToo twitteren, actie voeren, de politiek in gaan en nog veel meer. De feministen leggen in aflevering 4 uit op welke manier zij strijden voor hun rechten. 

HUMAN onderzoekt de gelaagdheid van de vierde golf feministen
Feminisme is actueel, het wordt zelfs een hype genoemd, maar er staan ook 20.000 mensen op de Dam tijdens de Women's March. T-shirts, talkshows, Instagram-accounts en hashtags, artikelen, popsongs, YouTube-kanalen, boeken en een wildgroei aan podcasts zijn er over het onderwerp. In Het F-woord wordt met een tiental mensen uit de beweging hierover gesproken. Waar komt die dualiteit rondom feminisme vandaan? Welke strijd wordt anno 2020 geleverd om gehoord te worden? Waar wordt allemaal om gestreden en waarom? Hoe kun jij op joúw manier feminist zijn?

Lees verder →

Meer over feminisme?