De Publieke Tribune op NPO Radio 1

Hoe Passend is ons Onderwijs?

In deze aflevering van De Publieke Tribune spreekt Coen Verbraak, tien jaar na de invoering van de Wet passend onderwijs, met ervaringsdeskundigen en professionals over hoe passend ons onderwijs eigenlijk is.

127. Hoe Passend is ons Onderwijs?

zaterdag 20 januari, 15:00 – NPO Radio 1

Exact tien jaar geleden werd de Wet passend onderwijs ingevoerd, die volgens toenmalig staatssecretaris Sander Dekker ‘de Chinese muur’ tussen regulier en speciaal onderwijs moest ‘afbreken’. Toch leven er in de onderwijswereld een decennium later nog altijd zorgen over de kloof tussen verwachting en realiteit. Het aantal zorgleerlingen in het reguliere onderwijs is sinds de invoering van de wet niet gestegen, en ook docenten hebben niet meer hulp gekregen om zorgleerlingen te ondersteunen. Tegelijkertijd is het lerarentekort in het speciaal onderwijs volgens de laatste schattingen zelfs nog iets groter dan in het regulier onderwijs.

In De Publieke Tribune daarom aandacht voor het speciaal onderwijs, en voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Want met steeds minder leraren en steeds grotere klassen rijst de vraag: hoe goed werkt ons schoolsysteem voor kinderen en jongeren die juist iets extra's nodig hebben om tot bloei te komen? Hoe staat het ervoor met de muur tussen het regulier en het speciaal onderwijs? En hoe passend ís ons onderwijs eigenlijk? Coen Verbraak spreekt erover ervaringsdeskundigen en professionals.

Presentatie: Coen Verbraak
Redactie: Lieke Bruins
Eindredactie: Bram Vollaers

Reageren?

Mail de redactie op depublieketribune@human.nl

Te gast in deze aflevering

Bart Heeling

Bart Heeling (52) maakte twintig jaar geleden de switch van het bedrijfsleven naar het onderwijs. Hij is werkzaam als leerkracht en gedragsspecialist in het speciaal onderwijs voor kinderen met ernstige gedragsproblematiek.

Karin Kooreman

Karin Kooreman (49) is moeder van Tobias en Olivier, twee jongens die alle twee maar moeilijk hun weg konden vinden in het reguliere onderwijs. Ze werkt bij bij Balans, een vereniging die hulp biedt aan ouders van kinderen die ook vastlopen in het schoolsysteem.

Nils Aukema

Nils Aukema (22) liep vast in het onderwijs, tot hij op een plek kwam waar hij gezien werd en weer tot leren kwam: de Einstein Class. Momenteel loopt hij ook stage op deze school.

Melchior Wammes

Melchior Wammes (22) heeft in zijn jonge leven op maar liefst 13 verschillende scholen gezeten – en nergens voelde hij zich thuis. Momenteel zet hij zich in om onderwijs te verbeteren, onder anderen binnen de Adviesraad Eigenwijsheid.

Verdiep je verder