De Publieke Tribune op NPO Radio 1

Tbs en de Samenleving

In deze aflevering van De Publieke Tribune gaat Coen Verbraak in gesprek over de positie van tbs in onze samenleving met mensen die het tbs-systeem in Nederland van binnenuit kennen.

89. Tbs en de Samenleving (18 maart 2023)

Het tbs-systeem in Nederland staat onder grote druk. Terwijl rechters steeds vaker tbs opleggen hebben tbs-klinieken in Nederland al jaren te maken met te weinig plek en een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. Tegelijkertijd lijkt het beeld van tbs bij het grote publiek vooral gevormd te worden door de schokkende incidenten zowel binnen als buiten de kliniek die geregeld de media halen, wat het voor ex-tbs’ers extra lastig maakt om na hun tijd in tbs hun draai in de samenleving weer te vinden.

Toch blijkt uit de cijfers wel degelijk dat tbs onze samenleving veiliger maakt. Waar ongeveer de helft van de ex-gedetineerden in Nederland binnen twee jaar na het uitzitten van hun gevangenisstraf recidiveert, gaat dat bij ex-tbs'ers om 'slechts' twintig procent. Kortom: de samenleving heeft tbs nodig, maar andersom heeft het systeem ook de samenleving nodig.

In deze uitzending van De Publieke Tribune spreekt Coen Verbraak met mensen die het tbs-systeem in Nederland van binnenuit kennen. Over hoe goed – en minder goed – het systeem eigenlijk werkt, over het beeld dat de samenleving heeft van tbs (en andersom) en over hoe moeilijk het kan zijn voor ex-cliënten om die drie letters ook na hun periode in de kliniek achter zich te laten.

Reageren op deze uitzending?

Wanneer tbs?

Terbeschikkingstelling (tbs) is primair een beveiligingsmaatregel die de rechter kan opleggen om de samenleving te beschermen als iemand een misdrijf heeft gepleegd terwijl hij leed aan een 'gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens' en er vrees is voor herhaling. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een persoonlijkheidsstoornis of psychose. De stoornis wordt behandeld om te voorkomen dat de tbs’er opnieuw een misdrijf pleegt. De recidivecijfers na een tbs zijn veel gunstiger dan na een lange gevangenisstraf. (Bron: Openbaar Ministerie)

Te gast in deze aflevering

Geert

Geert (1960) kreeg in 2001 door de rechter tbs met dwangverpleging opgelegd wegens afpersing. In 2022 werd deze maatregel voorwaardelijk beëindigd. Deze maand moet Geert opnieuw bij de rechter voorkomen en krijgt hij te horen of zijn tbs met nog een jaar moet worden verlengd.

Abdel Ytsma

Abdel Ytsma (1966) is medeoprichter en partner van Bureau TBS Advocaten en vertegenwoordigt als expert op het gebied van tbs en strafrecht tientallen tbs-gestelden, waaronder Geert. Hij is daarnaast lid en een van de oprichters van de Vereniging van TBS-advocaten.

Inge Schilperoord

Inge Schilperoord (1973) is schrijver en werkt als forensisch psycholoog bij o.a. het Pieter Baan Centrum. Haar debuut Muidhond werd in meerdere talen vertaald en in 2019 verfilmd. Vorig jaar verscheen haar tweede roman Het licht in de stad en schreef ze mee aan de essaybundel Op de sofa. Voor Psychologie Magazine schrijft ze maandelijks een column.

Lilian Kuipers

Lilian Kuipers (1986) is forensisch psychiater in tbs-kliniek Inforsa (Amsterdam) en plaatsvervangend opleider bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). Daarnaast schrijft ze op regelmatige basis columns voor Medisch Contact.

Verdiep je verder